Polgármesteri Hirdetmény

 

Értesítem a lakosságot és a partnereket, hogy a Fót Város Önkormányzat Képviselő Testületének Fót Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 13/2001. (VII.13.) számú hatályos rendelete (továbbiakban: HÉSZ) állami főépítészi eljárás szerinti partnerségi egyeztetés a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 42/A.§ (1) bekezdése, valamint Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2017(X.26.) önkormányzati rendelet 6.§ (5) bekezdésének figyelembevételével lefolytatásra került.

A módosítás tárgya:

- Fót Hátsókert Szabályozása Dózsa György út TV-1 övezetre,

Az állami főépítészi eljárás során a HÉSZ módosítás tervezete elkészült, melyet megalapozó hatásvizsgálat előzött meg. A rendelet tervezetet és az alátámasztó munkarészt hirdetmény formájában közzétettük a Város honlapján.

 

A módosítás rövid összefoglalása:

A Dózsa György út menti területen a hátsókert értéke 15 méterben volt meghatározva. Ez azt eredményezte, hogy azon telkek, melyek az úttal párhuzamosak, vagyis a mélységük kevesebb, mint a szélességük, a fenti szabályozás miatt nem voltak beépíthetőek. E hiba kiküszöbölésére volt szükséges a HÉSZ módosítása, hogy az érintett telkek beépíthetőek legyenek.

 

Fót 2018. 10. 30.

 

Bartos Sándor

polgármester


Polgármesteri Hirdetmény

Tárgy: Fót Város Önkormányzat Képviselő Testületének Fót Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 13/2001. (VII.13.) számú hatályos rendelete (továbbiakban: HÉSZ) módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetésről

 

1. A partnerségi egyeztetés tárgya:

- Hátsókert szabályozása, Dózsa György út, TV-1 övezet.

2. Az eljárás a módosítás során tárgyalásos eljárás.

3. Tájékoztatom a partnereket, hogy a HÉSZ módosítása során a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet és a 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 33R.) előírásai és felhatalmazása alapján partnerségi egyeztetést tartok a tárgy szerinti HÉSZ módosítással kapcsolatban. A partnerek körét a 33R. 3.§-a határozza meg. A partnereket a 33R. 4.§ (1) bekezdése szerint tájékoztatom. A partnerek észrevételeiket a 33R. 9.§ (1) bekezdése alapján tehetik meg a kihirdetést követő 8 napon belül írásban (e-mailben vagy levélben) a polgármesternek vagy a főépítésznek címezve. (polgarmester@fot.hu, foepitesz@fot.hu, levélcím: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

A 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet Fót Város honlapján megtalálható. (www.fot.hu)

Melléklet: HÉSZ módosítás tárgy szerinti tervezete

 

Fót 2018.10.19. Üdvözlettel:

Bartos Sándor

polgármester