Tisztelt Fóti Lakosok!

A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek a magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert. Az NGM rendelet 13. § (2) be) pontja szerint a biztonsági övezetben fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában – 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig – 2 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.

Fót területének több pontján olyan növényzet került korábban telepítésre, amely a fent előírt legkisebb távolságon belül helyezkedik el, vagy a későbbi növekedése során ágai az előírt védőtávolságon belülre kerülnének, hátrányosan befolyásolva a villamos elosztó- és közvilágítási hálózat szolgáltatásának minőségét. A föld feletti hálózatok közelében lévő növényzet egyrészről veszélyezteti az üzembiztos működést, másrészről jelentősen csökkenti a közvilágítás hatékonyságát, ezért azok visszavágása, gallyazása szükséges.

Fentiekben leírtak alapján tájékoztatom a T. Ingatlantulajdonosokat/használókat, hogy az ingatlanuk előtt lévő – a 20 kV-os áramvezetők 2 méteres biztonsági övezetét elérő – fák, tuják gallyazását az ELMŰ Zrt. megbízásából 2019. január 24. napjától 2019. március 8. napjáig a GTS Invesment Kft. hajtja végre. A levágott ágakat, gallyakat a cég legkésőbb 2019. március 14. napjáig szállítja el.

 

Kárpáti Gábor s.k.

Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal