Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 30-án (szerdán) 9.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház, Szalkai terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

(a 2019. évi költségvetés tervezetével érintett előterjesztésekre figyelemmel - kivételesen -a zárt és a nyilvános ülések sorrendjének felcserélésével!)

 

NYILVÁNOS ÜLÉS:

 

NAPIREND ELŐTT:

• Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről (Meghívóval közreadott 45. sz. anyag)

 

RENDELETEK

 

1./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotása (I. verzió)

(16. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB (2019. január 21-i együttes ülésen)

Javasolt meghívott: Intézményvezetők, Könyvvizsgáló

 

2./ Javaslat a közalkalmazottak juttatásainak egyes kérdéseiről szóló …/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet elfogadására

(11. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB (2019. január 21-i együttes ülésen)

Javasolt meghívott: -

 

MUNKATERV SZERINT

 

3./ Döntés a lakossági veszélyes hulladékok 2019. évi gyűjtésére szóló pályázat kiírásáról

(4. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Döntés a 2019. évben bővítendő és felújítandó játszótéri helyszínekről és költségvetési fedezetről

(12. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

5./ Döntés Fót közigazgatási területén 2019-2021. évben végzendő szúnyoggyérítési és a hozzá kapcsolódó szakértői feladtok ellátásra vonatkozó pályázat kiírásáról

(13. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Döntés az Önkormányzat 2019. évi Közfoglalkoztatási Tervéről

(14. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB (2019. január 21-i együttes ülésen)

Javasolt meghívott: Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet

Fóti Közszolgáltató Kft.

 

7./ Döntés Fót, Jedlik Ányos u. (0264 hrsz.-ú út) útépítés, csapadékvíz elvezetés, hiányzó közművek (villamos energia ellátás, közvilágítás, kommunális ivóvíz ellátás, szennyvízhálózat) terveztetéséről

(15. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

8./ Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemterve

(18. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: EEB

Javasolt meghívott: -

 

9./ A fejlesztési tanácsnok 2018. évi éves beszámolója, és javaslata a 2019. évi munkatervére

(21. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: EEB, PJB

Javasolt meghívott: -

 

10./ Közalkalmazotti megállapodás felülvizsgálata

(28. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB (2019. január 21-i együttes ülésen)

Javasolt meghívott: KIÉT

 

11./ Fót Város Önkormányzat és a Fóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

(34. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB (2019. január 21-i együttes ülésen)

Javasolt meghívott: Kőfalvi Csaba elnökhelyettes, FRNÖ

 

12./ Döntés 20/2018. (I.31.) KT-határozat módosításáról „a 2018-2020. évi részletes út- és járdaépítési (felújítási) ütemtervek tárgyában” és a 2019. évi tervezési ütemterv végrehajtásáról

(35. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

13./ Döntés 3. sz. gyermekorvosi körzet létrehozására alakult munkacsoport beszámolója

(39. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné munkacsoport vezető

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

14./ Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Szakmai Költségtervének 6.sz. és 8.sz. mellékletének elfogadása

(6. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

15./ Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Alapító Okirat (Képviselő-testületi hatáskör) és SZMSZ (PJB-EEB együttes hatáskör) módosítása

(7. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: EEB, PJB (2019. január 21-i együttes ülésen)

Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK igazgató

 

16./ Döntés, a Fót, Millenniumi játszótéri kerítés - tárgyában (23. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

17./ „Helytörténeti múzeum kivitelező kiválasztása” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása

(Z/24. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor ügyvédi Iroda

 

18./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(30. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

19./ Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának módosítása

(32. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: ESZEI vezető, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezető

 

20./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosításáról

(33. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

Jántékosné Kovács Márta FB elnök

 

21./ Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

(43. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

22./ Javaslat a Fót 938/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítására

(1. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

23./ A Fót 0166/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása haszonbérleti szerződéssel

(8. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

24./ Döntés a Fót 09/3 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról, lerakóhely céljára

(9. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

25./ Döntés KIN-PEX Kft. üzletrész átruházásáról

(17. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Köller Péter ügyvezető igazgató

 

26./ Döntés a stratégiai zajtérképre alapuló zajcsökkentési intézkedési terv elkészítésére szóló pályázat kiírásáról.

(26. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

27./ Döntés Fót, Béke utca – Németh Kálmán utca kereszteződésben 3 lencsés jelzőlámpás csomópont tervezésére kötött tervezői szerződés módosításáról (38 . sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

28./ Dunakeszi Tankerületi Központ – Vagyonkezelési szerződés I. sz. módosítása (40. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Eich László tankerületi igazgató

 

29./ Fót településképi rendelet módosítására irányuló eljárás megindítása (42. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

30./ Egyebek

 

NAPIRENDEK UTÁN:

• Protokolláris bejelentések

• Napirend utáni felszólalások

• Interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal

• Kérdések

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés a Fót 1200, 1201 hrsz-ú ingatlanok, valamint az 1202/1, 1202/2 hrsz-ú ingatlanok egy részének megvételéről

(Z/2. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Döntés a Pataksor utcai telekvégek megszerzéséről

(Z/3. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Döntés a Fót, Barackos 5553/11-12 hrsz. telekalakítás és ingatlan vásárlás tárgyában

(Z/20. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: 5553/11 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa, 5553/12 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa

 

4./ „Étkeztetés biztosítása Fót Város intézményeiben határozott idő” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása

(A Dr. Sándor Ügyvédi Iroda által 2019. január 25-i határidőre vállalt, így a január 28-i héten, pótlólag közreadni tervezett S/1-Z/25. sz. sürgősségi indítvány)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

5./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Malom utcai székhely bővítés adásvételi szerződéseinek elfogadása

(Z/37. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

6./ K.A.I. kérelme – csapadékvízkár megtérítése ügyében

(Z/41. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: kérelmező

 

Kelt: Fót, 2019. január 25.

 

Bartos Sándor

polgármester

 

Előterjesztések és véleménylap (ide kattintva elérhető)

 

A Meghívót kapják:

Képviselő-testület

Országgyűlési képviselő

Járási Hivatalvezető

Jegyző, aljegyző

Osztályvezetők

Főépítész

Könyvvizsgáló

Belső ellenőr

Intézményvezetők

Külső bizottsági tagok

Kőfalvi Csaba roma nemzetiség elnöke

Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezetője

Rendőrkapitány, őrsparancsnok

Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

Forrás-Trend Kft.

Mozgáskorlátozottak Egyesülete

KIN_PEX Kft.

Dunakeszi Tankerület

Hirdetmény útján

 

A testületi ülésről videofelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.