Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Jogi Bizottságának 2019. január 29-én (kedd) 10:00 óra kezdettel megtartandó rendkívüli ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ „Étkeztetés biztosítása Fót Város intézményeiben határozott idő” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása

(A Dr. Sándor Ügyvédi Iroda által 2019. január 25-i határidőre vállalt, így a január 28-i héten, pótlólag közreadni tervezett S/1-Z/25. sz. sürgősségi indítvány)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

NYILT ÜLÉS:

 

1./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotása (I. verzió)

(16. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB (2019. január 21-i együttes ülésen)

Javasolt meghívott: Intézményvezetők, Könyvvizsgáló

 

 

Kelt: Fót, 2019. január 25.

Lévai Sándorné s.k.

PJB elnök