Tisztelettel köszöntöm Önöket a Magyar Kultúra Napja és a Fóti Károlyiak Emlékév megnyitója alkalmából. Külön tisztelettel köszöntöm gróf Károlyi Lászlót és Erzsébetet, akik ezúttal nemcsak vendégei, hanem főszereplői is a mai ünnepségünknek.

A Magyar Kultúra Napján arra emlékezünk, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban január 22-én tisztázta le Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát. Fóton ez az ünnep annyiban több, mint az ország más településein, hogy a Képviselő-testület Károlyi István halálának 130. és Károlyi Sándor születésének 180. évfordulója, valamint nagykárolyi Károlyi László idei 80. születésnapja alkalmából 2011-et a család emlékévévé nyilvánította.

Látszólag nem áll kapcsolatban egymással e két esemény, valójában azonban nagyon is közel vannak egymáshoz. Nemcsak Fót története kötődik szorosan a Károlyi családhoz, hanem a magyar kultúráé is. A reformkor vezető, haladó szellemű értelmiségei – Vörösmarty Mihálytól Jedlik Ányosig – akik gyakran vendégeskedtek Fáy András fóti borházában, nem kerülték el a fóti kastélyt sem, ahová a 19. század egyik leghaladóbb gondolkodású személyisége, gróf Károlyi István invitálta őket. E széles látókörű, művelt arisztokrata vendégeként gyakori látogatója volt a kastélynak Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Eötvös József, és Kölcsey Ferenc is. A reformkor idején tehát, Károlyi István jóvoltából Fót a magyar szellemi-kulturális és politikai élet egyik központja lett.

Sokat köszönhetünk a Károlyi családnak. Károlyi István megbízása nyomán Fóton tette le építészi névjegyét Ybl Miklós az európai és magyar romantika egyik legjelentősebb alkotásának számító katolikus templommal, a kastély átépítésével és a kiskastély megépítésével. A fótiakból toborzott Károlyi huszárezred az 1848-49-es szabadságharcban szerzett számunkra történelmi dicsőséget. Károlyi Istvánt Újpest is alapítójaként tiszteli, az 1838-as nagy pesti árvíz károsultjainak megsegítésére a saját birtokából telkeket osztva hozta létre Új-Megyer néven Újpest községet. Nem voltak méltatlanok szellemi örökségéhez az utódok sem. Fia, Sándor az újpesti kórház alapítója, a Hangya szövetkezeti mozgalom életre hívója, unokaöccse Károlyi László és felesége, Apponyi Franciska jótékonysági-szociális tevékenységének a fóti hadirokkantaknak és hadiárváknak épített Suum Cuique telep máig emléket állít.

A történelem azonban közbeszólt, a Károlyi család arra kényszerült, hogy elhagyja hazáját. Gazdátlan lett Fót is. Amikor 1995-ben, 65 éves korában Károlyi László feleségével, Erzsébettel albérlőként visszatérhetett szülőházába, a fóti kastélyba, talán maga sem remélte, hogy sikerül visszailleszkednie a település mindennapjaiba. De ott folytatták, ahol őseik abbahagyták. Rendületlenül, gyakran kudarcokkal szembesülve, de soha nem feladva az elvet: a közösségért kell tenni, ahol lehet, segíteni, amikor kell, és az igazságért harcolni.

Köszönjük Károlyi Lászlónak és Erzsébetnek, hogy velünk maradtak, és helytállásukkal erőt adnak, amikor csüggedni készülünk.

A Fóti Károlyiak emlékév nyitánya Bicskei Éva Károlyi Lászlóról készült porté-dokumentumfilmjének ősbemutatója. Az emlékévben szobrot szeretnénk állítani gróf Károlyi Istvánnak, helytörténeti pályázatot hirdetünk, irodalmi esttel, rendhagyó történelemórák és történelmi séták sorával szeretnénk széles körben megismertetni a nagykárolyi Károlyi család kultúrtörténeti, építészeti és szellemi örökségét.

A magyar kultúra napját ünnepeljük, és a dicső múlt felidézése után érdemes szembenézni a mai helyzettel is. Az 1960-70-es években Németh Kálmán szobrászművész háza a magyar kulturális és szellemi élet egyik központja volt, az elmúlt évtizedekben azonban nem dicsekedhettünk hasonlóval, pedig Fót, köszönhetően a főváros közelségének, ma is sok kiváló alkotó és tudós ember lakhelye. Egy város vezetésének feladata, hogy megteremtse értelmiségének találkozóhelyét, hogy támogassa a helyi szellemi-művészeti élet felpezsdülését. Az idei emlékév ehhez az első lépés lehet, de tudjuk, hogy ez nem elegendő.

Ezt az építő munkát folytatnunk kell, és a város vezetése nevében ígérem, hogy erőnkhöz és tehetségünkhöz képest folytatni is fogjuk.

Cselőtei Erzsébet
polgármester