Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 27-én (szerdán) 9.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház, Szalkai terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

(a 2019. évi költségvetés tervezetével érintett előterjesztésekre figyelemmel - kivételesen -

a zárt és a nyilvános ülések sorrendjének felcserélésével!)

 

NYILVÁNOS ÜLÉS:

 

NAPIREND ELŐTT:

• Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről (Meghívóval közreadott 88. sz. anyag)

 

RENDELETEK

1./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotása (II. verzió)

(Meghívóval közreadott 16/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Intézményvezetők

Könyvvizsgáló

 

2./ Javaslat a közalkalmazottak juttatásainak egyes kérdéseiről szóló …/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet elfogadására

(januárban kiadott 11. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB (2019. január 21-i együttes ülésen)

Javasolt meghívott: -

 

3./ A „Sipos Pál” tehetségfejlesztést segítő ösztöndíjról szóló rendelet megalkotása

(61. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Rendeletalkotás az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetésé térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló, 30/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

(62. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin GESZ igazgató

Virághné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató

 

5./ Fót Város Közigazgatási területén lévő Ibolyás utca mentén található területre vonatkozó változtatási tilalom elrendelése

(84. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Rendelet-tervezet a 2018. évi költségvetés IV. módosításáról

(Meghívóval közreadott 66. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Intézményvezetők, Könyvvizsgáló

 

MUNKATERV SZERINT

7./ Döntés a 2019. évben bővítendő és felújítandó játszótéri helyszínekről és költségvetési fedezetről

(januárban kiadott12. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

8./ Döntés az Önkormányzat 2019. évi Közfoglalkoztatási Tervéről

(januárban kiadott 14. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB (2019. január 21-i együttes ülésen)

Javasolt meghívott: Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet

Fóti Közszolgáltató Kft.

 

9./ Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzéseiről, valamint döntés az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervéről

(59. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

10./ Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet „Környezetvédelmi keret” sorának felhasználásáról, továbbá javaslat az Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló Környezetvédelmi Programja alapján a 2019. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv tartalmára

(63. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

11./ Döntés a „Téli éjjeli melegedő kialakítása” tárgyában

(68. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

12./ Döntés pályázat kiírásról a közlekedési, forgalomszabályozási javaslatok megvalósításának kivitelezésére

(74. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

13./ Tájékoztató a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018-as üzleti tervének negyedik negyedéves teljesüléséről

(82 sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

14./ Döntés Béke utca – Németh Kálmán utca kereszteződésében 3 lencsés jelzőlámpás csomópont tervéről

( 38/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Nagy Lajos tervező

 

15./ Fót Város Kommunikációs Koncepció rövidtávú feladatok: KISOKOS kiadvány árajánlat-kérés

(50. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

16./ Döntés a Fót, Helytörténeti Múzeum kialakítása a Pirok házban Műszaki ellenőri szerződés módosítása tárgyában

(56. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

17./ Döntés a „Fót, Barackos (volt 0201-es hrsz.-ú) terület fejlesztési területté nyilvánítása” tárgyában

(57. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

18./ Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság 2018. évi munkájáról

(60. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: EEB

Javasolt meghívott: -

 

19./ Döntés 48-as Ifjúság utcai sebességcsökkentő műtárgy tervéről

(70. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Nagy Lajos tervező

 

20./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(80. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

21./ Támogatási szerződés megkötése a Károlyi Clarisse Alapítvánnyal

(47. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Tamási László elnök

 

22./ Döntés a komplex városfelmérő helyszíni bejárás elrendeléséről

(48. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

23./ Jégkorong csarnok felépítése Fóton

(51. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sportország SC Sportklub

Sportszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

 

24./ Döntés a „Fót, Kossuth u. 1. szám alatti épület, tető felújítás – többletmunka megrendelés” tárgyában

(58. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

25./ Támogatási szerződés megkötése a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesülettel

(65. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Acél Sándor elnök

 

26./ Támogatási szerződés megkötése a Segítő szívvel, jó szándékkal, Közhasznú Alapítvánnyal

(67. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

27./ Támogatási szerződés megkötése a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével

(69. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dienes Rita Anikó igazgató

 

28./ Döntés a „Fót, Somlyó tó sétánybővítés” kivitelezési határidő módosítás tárgyában

(72 sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Tóth Imre ügyvezető

 

29./ Döntés a „Fót, Központi konyha mellett ledőlt kerítés kivitelezésnél kötbér érvényesítése” tárgyában

(73. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Tóth Imre ügyvezető

 

30./ Döntés a „Fót, Budai Nagy Antal u. 1. szám alatti ingatlan és a rajta lévő lakóépület” tárgyában

(75. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

31./ Fóti Sport Egyesület támogatása

(76. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Gáspár Zénó elnök

 

32./ Döntés a Kisalag Sport Club támogatásáról

(77. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Szebeni Ferenc elnök

 

33./ Döntés a 2018/2019. tanév Fóti Suliolimpia rendezvénysorozata támogatásáról

(78. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Lendvai Balázs tanár

 

34./ Döntés a Rákóczi Szövetség „Magyar Iskolaválasztási Programja” támogatásáról

(79. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Rákóczi Szövetség

 

35./ Támogatási szerződés megkötése a Peter Cerny Alapítvánnyal

(83 sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

36./ Tájékoztató Fót Város Önkormányzat Állami Számvevőszéki jelentés az „Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzéséről”

(87 sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

37./ Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés a Fót 1200, 1201 hrsz.-ú ingatlanok, valamint az 1202/1, 1202/2 hrsz.-ú ingatlanok egy részének megvételéről

(januárban kiadott Z/2. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Döntés a Pataksor utcai telekvégek megszerzéséről

(januárban kiadott Z/3. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Döntés a Fót, Barackos 5553/11-12 hrsz. telekalakítás és ingatlan vásárlás tárgyában

(januárban kiadott Z/20. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: 5553/11 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa

5553/12 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa

 

4./ Döntés osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről

(Z/49. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

 

 

 

5./ Helyi kitüntetések adományozása

(Z/52. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Fót Város települési főépítészi feladatkörre kiírt pályázat elbírálása

(Z/53. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

7./ A Fóti Kft, Malom utcai telephelybővítése, a 1608 hrsz.-ú ingatlanvásárlás jóváhagyása

(Meghívóval közreadott Z/89. sz. S/1 anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

 

NAPIRENDEK UTÁN:

• Protokolláris bejelentések

• Napirend utáni felszólalások

• Interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal

• Kérdések

 

Kelt: Fót, 2019. február 22.

 

Bartos Sándor

polgármester

 

Előterjesztések és véleménylap (kattintva elérhető)