Polgármesteri Hirdetmény

Tárgy: Fót Város teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) kidolgozásával kapcsolatos Településrendezési szerződések megkötésére vonatkozó felhívás

 

F E L H Í V Á S

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy Fót Város Önkormányzat Képviselő Testületének Fót Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 13/2001. (VII.13.) számú hatályos rendeletét (továbbiakban: HÉSZ), a HÉSZ mellékletét képező Szabályozási Tervet (továbbiakban: SZT) és a Településszerkezeti Tervet (továbbiakban: TSZT), összefoglaló néven településrendezési eszközöket módosítja. A 10/2019. számú előterjesztés alapján 2019. február 20.-án meghozott KT-határozatok alapján az alább felsorolt ingatlanok tulajdonosaival településrendezési szerződést szükséges kötni a módosítások átvezetésének érdekében. A településrendezési szerződés megkötésének elmulasztása esetén a módosításokat az Önkormányzatnak nem áll módjában átvezetni az új településrendezési eszközökben.

 

A fentiek alapján felkérem az alább felsorolt ingatlanok tulajdonosait, hogy településrendezési szerződés megkötése érdekében haladéktalanul jelentkezzen a Főépítész Irodán ügyfélfogadási időben a bővebb információ érdekében.

 

A hirdetmény kötelező tartalmi elemei:

- kifüggesztés napja: 2019.03.05.

- eljáró hatóság: Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- ügyfelek köre: alább felsorolt ingatlanok tulajdonosai

 

Tájékoztatom a településrendezési szerződés megkötésével érintett ügyfeleket, hogy a településrendezési szerződések megkötésére nyitva álló időszak 2019. április 30.-án lezárul. A fenti határidő után nem áll módunkban elfogadni beérkező szerződéseket.

 

Településrendezési szerződés megkötésével érintett ingatlanok listája az alábbi:

 

sorszám

határozat szám

helyrajzi szám

1

XXI

1658/

2

1659/2

3

1659/3

4

1659/4

5

1659/5

6

1659/6

7

1659/7

8

1659/8

9

1659/9

10

1659/10

11

1659/11

12

1659/12

13

1659/13

14

1659/14

15

XLI

448/

16

437/

17

440/

18

441/

19

441/

20

441/

21

442/

22

443/

23

444/

24

445/

25

446/

26

447/

27

449/

28

450/

29

451/

30

452/

31

452/

32

453/

33

454/

34

455/

35

455/

36

456/

37

456/

38

456/

39

456/

40

456/

41

456/

42

457/

43

458/

44

458/

45

458/

46

462/1

47

462/2

48

462/3

49

462/4

50

462/5

51

462/6

52

462/7

53

462/8

54

462/8

55

462/8

56

462/8

57

462/9

58

462/10

59

462/11

60

462/12

61

462/12

62

462/12

63

462/12

64

462/13

65

462/14

66

462/15

67

462/16

68

462/17

69

462/17

70

462/18

71

462/18

72

463/1

73

463/2

74

463/2

75

463/3

76

463/4

77

463/5

78

463/6

79

463/7

80

463/7

81

469/

82

469/

83

VIII

1282/

84

1282/

85

1282/

86

1282/

87

1282/

88

1282/

89

1283/

90

1284/

91

1284/

92

1284/

93

1285/1

94

1285/2

95

1285/2

96

IX

5615/

97

5615/

98

5615/

99

5615/

100

5615/

101

5615/

102

5615/

103

5615/

104

XXIII

0203/2

105

XXVI

6959/9

106

6979

107

6980

108

6981

109

XLIII

06/3

110

06/3

111

07/2

112

LI

3708/1

113

3708/2

114

3708/2

115

3708/2

116

3708/2

117

3708/2

118

3708/2

119

3708/2

120

029/2

121

029/2

122

029/2

123

029/2

124

029/2

125

029/2

126

029/3

127

029/4

128

029/5

129

029/6

130

029/7

131

029/8

132

029/8

133

029/9

134

029/10

135

029/11

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: ÁKR) 89.§ (4) bekezdésének értelmében a hatóság közhírré teszi azt a véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított határozatot, amelyet több mint ötven ügyfél részvételével zajló eljárásban hozott.

Az ÁKR 88.§ (2) bekezdés e) pontja értelmében az érintettek a rájuk vonatkozó határozatokat az Önkormányzat titkárságán (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) vagy a város honlapján (www.fot.hu) megtekinthetik.

Melléklet: KT-határozatok – Fót Város Önkormányzat titkárságán, főépítész irodáján

 

Fót 2019. 03.05.

Bartos Sándor

polgármester