Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Jogi Bizottságának 2019. március 18-án (HÉTFŐ) 14:00 óra kezdettel megtartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

 

TERVEZETT NAPIRENDEK:

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés a Fót 087/43 hrsz.-ú telek megszerzéséről (Záportározó) (Z/95. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Döntés a Fót 5453/3 hrsz.-ú ingatlan értékesítési pályázat kiírásáról (Z/96. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

NYILVÁNOS ÜLÉS:

 

RENDELETEK

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelete módosítása (91. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Fót Város Helyi Építési Szabályzatának Fót Déli Vállalkozási Területére vonatkozó tervezett módosítása, és az ahhoz kapcsolódó településrendezési szerződés elfogadása (később küldendő 101. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: MŰ-HELY Zrt.

Downtown Property Kft.

 

3./ A háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről szóló 10/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

(114. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

MUNKATERV SZERINT

4./ Beszámoló a települési folyékony hulladék közszolgáltatás 2018. évi tevékenységéről

(92. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: FÓTSZIPPI Kft.

 

5./ Beszámoló az erdészeti szakirányítási feladatok 2018. évi ellátásáról és a 2019. évi feladattervről

(93. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: ER-TERV Bt.

 

6./ Döntés a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör pályázati kiírásáról

(97. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Döntés a Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény (magasabb vezető) munkakör pályázati kiírásáról

(98. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

8./ Beszámoló a szociális és gyermekjóléti intézmények 2018. évi szakmai munkájáról, döntés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2018. évi ellátásáról készült átfogó értékelés jóváhagyásáról

(99. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virágné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató

Dr. Tamási László Károlyi Clarisse Alapítvány elnöke

 

9./ Beszámoló az Integrált Városfejlesztési Stratégia végrehajtásáról és felülvizsgálatáról

(102. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

10./ Tájékoztató a 2018. évi önkormányzati támogatások elszámolásáról

(103. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

11./ Döntés a Fóti Kft. épületének felújítása, fedett gépjárműbeálló építése, hátsó földes rész aszfaltozása tervezése tárgyában

(108. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

12./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(109. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

13./ Javaslat a 2019/20. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról

(112. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Nyéki Lászlóné intézményvezető

Szücs Éva intézményvezető

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

14./ A Katasztrófavédelmi tevékenységek támogatására kiírt pályázati felhívás kihirdetése

(16/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

15./ Döntés a Fót, Millenniumi játszótéri kerítés nyertes kivitelező kiválasztása tárgyában

(23/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

16./ „Étkeztetés biztosítása – konyhabérlés és nyersanyagbeszerzés – Fót Város intézményeiben határozott időre” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása

(25. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

17./ Fót Város területére készülő településrendezési eszközök készítésére vonatkozó tervezési szerződés eseti módosítása (104. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

18./ Korszerűsített Vízkorlátozási Terv (105. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

19./ Fót Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló Kft. ne alkalmazza a 2018. évi CXVI. törvény új előírásait (106. sz. anyag)

Előterjesztő: Takács István és Koncz János képviselő

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

20./ Döntés a mezőőri munkakör pályázati kiírásáról (110. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

21./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019-es üzleti tervének módosítása

(111. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

22./ Közalkalmazottak Napja és Városi Gyermeknap, Főzőverseny, Fóti Futi programok, program- és költségterve (107. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

23./ A Környezetvédelmi Alap Pályázati előirányzatának terhére a környezetvédelmi tevékenységek támogatására kiírt pályázati felhívás kihirdetése (63/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné PJB elnök

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

24./ Egyebek (keretein belül az Fóti Sport Egyesület 2017. évi támogatásának elszámolása)

 

Kelt: Fót, 2019. március 8.

Lévai Sándorné s.k.

PJB elnök

 

Előterjesztések (kattintva elérhetőek)