Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 27-én 10.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház, Szalkai terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 3.) 

TERVEZETT NAPIRENDEK:

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés a Fót 087/43 hrsz.-ú telek megszerzéséről (Záportározó)

(Z/95. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Döntés a Fót 5453/3 hrsz.-ú ingatlan értékesítési pályázat kiírásáról

(Z/96. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

NYILVÁNOS ÜLÉS: (várható kezdete: kb. 10.10 óra)

 

NAPIREND ELŐTT:

• Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről (115. sz. anyag)

 

RENDELETEK

 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelete módosítása

(91. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Fót Város Helyi Építési Szabályzatának Fót Déli Vállalkozási Területére vonatkozó tervezett módosítása, és az ahhoz kapcsolódó településrendezési szerződés elfogadása

(101. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: MŰ-HELY Zrt.

Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Iroda

Downtown Property Kft.

 

3./ A háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről szóló 10/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása

(114. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

MUNKATERV SZERINT

 

4./ Beszámoló a települési folyékony hulladék közszolgáltatás 2018. évi tevékenységéről

(92. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: FÓTSZIPPI Kft.

 

5./ Beszámoló az erdészeti szakirányítási feladatok 2018. évi ellátásáról és a 2019. évi feladattervről

(93. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: ER-TERV Bt.

 

6./ Döntés a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör pályázati kiírásáról

(97. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Döntés a Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény (magasabb vezető) munkakör pályázati kiírásáról

(98. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

8./ Beszámoló a szociális és gyermekjóléti intézmények 2018. évi szakmai munkájáról, döntés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2018. évi ellátásáról készült átfogó értékelés jóváhagyásáról

(99. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virágné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató

Dr. Tamási László Károlyi Clarisse Alapítvány elnöke

 

9./ Beszámoló az Integrált Városfejlesztési Stratégia végrehajtásáról és felülvizsgálatáról

(102. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

10./ Tájékoztató a 2018. évi önkormányzati támogatások elszámolásáról

(103. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

11./ Döntés a Fóti Kft. épületének felújítása, fedett gépjárműbeálló építése, hátsó földes rész aszfaltozása tervezése tárgyában

(108. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

12./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(109. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

13./ Javaslat a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról

(112. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Nyéki Lászlóné intézményvezető

Szücs Éva intézményvezető

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

14./ A Katasztrófavédelmi tevékenységek támogatására kiírt pályázati felhívás kihirdetése

(16/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

15./ Döntés a Fót, Millenniumi játszótéri kerítés nyertes kivitelező kiválasztása tárgyában

(23/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

16./ „Étkeztetés biztosítása – konyhabérlés és nyersanyagbeszerzés – Fót Város intézményeiben határozott időre” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása

(25. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

17./ Fót Város területére készülő településrendezési eszközök készítésére vonatkozó tervezési szerződés eseti módosítása

(104. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

18./ Korszerűsített Vízkorlátozási Terv

(105. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

19./ Döntés a mezőőri munkakör pályázati kiírásáról

(110. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

20./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019-es üzleti tervének módosítása

(111. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

21./ Delegálás az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanács üléseire

(113. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

22./ Egyebek

 

NAPIRENDEK UTÁN:

• Protokolláris bejelentések

• Napirend utáni felszólalások

• Interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal

• Kérdések

 

Kelt: Fót, 2019. március 21.

Bartos Sándor

polgármester

 

A Meghívót kapják:

Képviselő-testület

Országgyűlési képviselő

Járási Hivatalvezető

Jegyző, aljegyző

Osztályvezetők

Főépítész

Könyvvizsgáló

Intézményvezetők

Külső bizottsági tagok

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezetője

Rendőrkapitány, őrsparancsnok

Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

Dr. Tamási László Károlyi Clarisse Alapítvány elnöke

ER-TERV Bt.

FÓTSZIPPI Kft.

MŰ-HELY Zrt.

Downtown Property Kft.

 

Előterjesztések (ide kattintva elérhetőek)

 

Az ülésről videofelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.

 

Attachments:
Download this file (KT meghívó 03.27.pdf)KT meghívó 03.27.pdf[ ]163 Kb