Meghívó

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Jogi Bizottságának 2019. május 13-án (hétfőn) 09.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés a Katasztrófavédelmi Pályázati Alapra kiírt pályázat elbírálásáról

(Z/16/C. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Döntés az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény intézményvezetői posztjára beérkező pályázatok elbírálásáról

(Z/ 98/A. sz. anyag, 2019. május 6-i héten postázandó)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Döntés a Mezőőri munkakör pályázatról

(Z/110/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: -

Javasolt meghívott: pályázók

 

4./ Döntés a Fót 1529 hrsz.-ú ingatlan megvételéről

(Z/153. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

5./ Döntés az FKF Zrt.-vel kötendő Vállalkozási szerződésről

(Z/156. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

NYILVÁNOS ÜLÉS:

 

1./ „Alberi Béla utca burkolat felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása

(159. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Sándor Ügyvédi Iroda

 

2./ „Járdafelújítás: Vörösmarty u., Szent Imre u., Rév u.” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása

(160. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

3./ Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyban megjelent pályázaton történő részvételről

(164. sz. anyag, 2019. május 6-i héten postázandó)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Forrás-Trend Kft.

dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

RENDELETEK

 

4./ Rendelet-alkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról

(152. sz. anyag, 2019. május 6-i héten postázandó)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Önkormányzat intézményei

 

5./ Rendelet-alkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. sz. módosításáról

(161. sz. anyag, 2019. május 6-i héten postázandó)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Önkormányzati intézmények

 

MUNKATERV SZERINT

 

6./ Döntés a „Fóti Tó és környéke funkcióbővítéssel történő rendezése (táborépület és büfé felújítása, kereskedelmi épület építése)” terveztetése tárgyában

(22/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: AXIS Építésziroda Kft.

 

7./ Városháza tervezésére Tervezési Program véglegesítése, intézkedési-cselekvési terv jóváhagyása

(157. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

8./ Tájékoztató a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019-es üzleti tervének első negyedéves teljesüléséről

(165. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

9./ A fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása

(172. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető, Juhász Péter könyvvizsgáló

 

10./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi első negyedéves kegyeleti tevékenységéről szóló elszámolás

(155. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

11./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi útellenőri beszámolójának elfogadása

(158. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

12./ Éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat, Fóti KÖH és a GESZ 2018. évi belső ellenőrzéseiről

(162. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőr

Szabó Krisztina belső ellenőr

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

13./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(167. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

14./ Fót, településképi rendelet módosítására irányuló eljárás megindítása

(173. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

15./ Döntés a kerékpárút megvalósításához szükséges területek megszerzéséről

(140/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

16./ Döntés a Fót, Piactér sétány, közösségi tér – Térvilágítás – tervezési szerződés tárgyában

(151. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Vándorépítész Kft.

 

17./ A Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme

(166. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

18./ Döntés a Fóti Központi Konyha fejlesztése beruházáshoz műszaki ellenőr - megbízási díj módosítása - tárgyában

(168. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

19./ Döntés Fót Város Önkormányzat könyvvizsgálói feladatok ellátásáról

(163. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné PJB elnök

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

20./ Egyebek

 

 

Kelt: Fót, 2019. május 3.

 

Előterjesztések (ide kattintva elérhetőek)

 

Lévai Sándorné s.k.

PJB elnök