Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. május 22-én 9.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház, Szalkai terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés a Katasztrófavédelmi Pályázati Alapra kiírt pályázat elbírálásáról

(Z/16/C. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Döntés a Környezetvédelmi Pályázati Alapra kiírt pályázat elbírálásáról

(Z/63/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné PJB elnök

Tárgyalta: EEB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Döntés a Mezőőri munkakör pályázatról

(Z/110/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Malom utcai telephelybővítés 1608 helyrajzi számú telekkel történő kiegészítése

(Korábban kiküldött, április hónapról áttett Z/131. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Kft. ügyvezető

 

5./ Döntés a Fót 1529 hrsz.-ú ingatlan megvételéről

(Z/153. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

6./ Döntés az FKF Zrt.-vel kötendő Vállalkozási szerződésről

(Z/156. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

NYILVÁNOS ÜLÉS: (várható kezdete: kb. 9.45 óra)

 

NAPIREND ELŐTT:

• Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről (175. sz. anyag)

 

RENDELETEK

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról

(152. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Önkormányzat intézmények

Könyvvizsgáló

 

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet I. sz. módosításáról

(161. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Önkormányzati intézmények

Könyvvizsgáló

 

MUNKATERV SZERINT

 

3./ Döntés a „Fóti Tó és környéke funkcióbővítéssel történő rendezése (táborépület és büfé felújítása, kereskedelmi épület építése)” terveztetése tárgyában

(22/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: AXIS Építésziroda Kft.

 

4./ Döntés az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény intézményvezetői posztjára beérkező pályázatok elbírálásáról

(Z/98/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária

 

 

5./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről – az Önkormányzat Közbiztonsági Koncepciója és annak Feladatterve felülvizsgálata

(154. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Novák Gábor Zsolt őrsparancsnok

Acél Sándor Polgárőr Egyesület elnöke

Virághné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató

 

6./ Városháza tervezésére Tervezési Program véglegesítése, intézkedési-cselekvési terv jóváhagyása

(157. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

7./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi útellenőri beszámolójának elfogadása

(158. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

8./ „Alberi Béla utca burkolat felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása

(159. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sándor Ügyvédi Iroda

 

9./ Éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat, Fóti KÖH és a GESZ 2018. évi belső ellenőrzéseiről

(162. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőr

 

10./ Tájékoztató a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019-es üzleti tervének első negyedéves teljesüléséről

(165. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

11./ A fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása

(172. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

Juhász Péter könyvvizsgáló

 

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

12./ „Járdafelújítás: Vörösmarty u., Szent Imre u., Rév u.” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása

(160. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

13./ Döntés Fót Város Önkormányzat könyvvizsgálói feladatok ellátásáról

(163. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné PJB elnök

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott:-

 

14./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(167. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

15./ Fót Város területére készülő településrendezési eszközök véleményezési dokumentációjának elfogadása

(171/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: OBELISZK STÚDIÓ Kft.

 

16./ Fót, településképi rendelet módosítására irányuló eljárás megindítása

(173. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

17./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Kft. működésének és gazdálkodásának vizsgálatáról

(Korábban kiküldött 174/A. sz. S/1. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: -

Javasolt meghívott: -

 

 

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

18./ Döntés a kerékpárút megvalósításához szükséges területek megszerzéséről

(140/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

 

 

 

19./ Döntés a Fót, Piactér sétány, közösségi tér – Térvilágítás – tervezési szerződés tárgyában

(151. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Vándorépítész Kft.

 

20./ Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyban megjelent pályázaton történő részvételről

(meghívóval közzé adott 164. sz. S/1 anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Forrás-Trend Kft.

 

21./ A Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme

(166. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

22./ Döntés a Fóti Központi Konyha fejlesztése beruházáshoz műszaki ellenőr - megbízási díj módosítása - tárgyában

(168. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

23./ Egyebek

 

 

NAPIRENDEK UTÁN:

• Protokolláris bejelentések

• Napirend utáni felszólalások

• Interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal

• Kérdések

 

Előterjesztések és véleménylap (kattintva elérhető)

 

Kelt: Fót, 2019. május 17.

 

Bartos Sándor

polgármester

 

 

 

 

 

Az ülésről videofelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.

 

 

M E G H Í V Ó

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. május 22-én 9.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház, Szalkai terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

ZÁRT ÜLÉS:

1./ Döntés a Katasztrófavédelmi Pályázati Alapra kiírt pályázat elbírálásáról

(Z/16/C. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

2./ Döntés a Környezetvédelmi Pályázati Alapra kiírt pályázat elbírálásáról

(Z/63/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné PJB elnök

Tárgyalta: EEB

Javasolt meghívott: -

3./ Döntés a Mezőőri munkakör pályázatról

(Z/110/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

4./ Malom utcai telephelybővítés 1608 helyrajzi számú telekkel történő kiegészítése

(Korábban kiküldött, április hónapról áttett Z/131. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Kft. ügyvezető

5./ Döntés a Fót 1529 hrsz.-ú ingatlan megvételéről

(Z/153. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

6./ Döntés az FKF Zrt.-vel kötendő Vállalkozási szerződésről

(Z/156. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

NYILVÁNOS ÜLÉS: (várható kezdete: kb. 9.45 óra)

NAPIREND ELŐTT:

· Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről (175. sz. anyag)

RENDELETEK

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról

(152. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Önkormányzat intézmények

Könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet I. sz. módosításáról

(161. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Önkormányzati intézmények

Könyvvizsgáló

MUNKATERV SZERINT

3./ Döntés a „Fóti Tó és környéke funkcióbővítéssel történő rendezése (táborépület és büfé felújítása, kereskedelmi épület építése)” terveztetése tárgyában

(22/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: AXIS Építésziroda Kft.

4./ Döntés az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény intézményvezetői posztjára beérkező pályázatok elbírálásáról

(Z/98/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária

5./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről – az Önkormányzat Közbiztonsági Koncepciója és annak Feladatterve felülvizsgálata

(154. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Novák Gábor Zsolt őrsparancsnok

Acél Sándor Polgárőr Egyesület elnöke

Virághné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató

6./ Városháza tervezésére Tervezési Program véglegesítése, intézkedési-cselekvési terv jóváhagyása

(157. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

7./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi útellenőri beszámolójának elfogadása

(158. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

8./ „Alberi Béla utca burkolat felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása

(159. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sándor Ügyvédi Iroda

9./ Éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat, Fóti KÖH és a GESZ 2018. évi belső ellenőrzéseiről

(162. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőr

10./ Tájékoztató a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019-es üzleti tervének első negyedéves teljesüléséről

(165. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

11./ A fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása

(172. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

Juhász Péter könyvvizsgáló

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

12./ „Járdafelújítás: Vörösmarty u., Szent Imre u., Rév u.” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása

(160. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

13./ Döntés Fót Város Önkormányzat könyvvizsgálói feladatok ellátásáról

(163. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné PJB elnök

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott:-

14./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(167. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

15./ Fót Város területére készülő településrendezési eszközök véleményezési dokumentációjának elfogadása

(171/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: OBELISZK STÚDIÓ Kft.

16./ Fót, településképi rendelet módosítására irányuló eljárás megindítása

(173. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

17./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Kft. működésének és gazdálkodásának vizsgálatáról

(Korábban kiküldött 174/A. sz. S/1. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: -

Javasolt meghívott: -

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

18./ Döntés a kerékpárút megvalósításához szükséges területek megszerzéséről

(140/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

19./ Döntés a Fót, Piactér sétány, közösségi tér – Térvilágítás – tervezési szerződés tárgyában

(151. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Vándorépítész Kft.

20./ Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyban megjelent pályázaton történő részvételről

(meghívóval közzé adott 164. sz. S/1 anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Forrás-Trend Kft.

21./ A Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme

(166. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

22./ Döntés a Fóti Központi Konyha fejlesztése beruházáshoz műszaki ellenőr - megbízási díj módosítása - tárgyában

(168. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

23./ Egyebek

NAPIRENDEK UTÁN:

  • Protokolláris bejelentések
  • Napirend utáni felszólalások
  • Interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal
  • Kérdések

Kelt: Fót, 2019. május 17.

Bartos Sándor

polgármester

A Meghívót kapják:

Képviselő-testület

Országgyűlési képviselő

Járási Hivatalvezető

Jegyző, aljegyző

Osztályvezetők

Főépítész

Könyvvizsgáló

Belső ellenőr

Intézményvezetők

Külső bizottsági tagok

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezetője

Rendőrkapitány, őrsparancsnok

Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

AXIS Építésziroda Kft

Vándorépítész Kft.

Forrás-Trend Kft.

Obeliszk Stúdió Kft.

Hirdetmény útján

Az ülésről videofelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.