Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Jogi Bizottságának 2019. június 12-én (szerdán) 13.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés szolgálati jelleg megszüntetéséről

(Z/185. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

NYILVÁNOS ÜLÉS:

 

MUNKATERV SZERINT

 

1./ Döntés a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör pályázatról

(97/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: pályázó

 

2./ „Villamos energia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2020.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

(181. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

3./ „ Önkormányzati intézmények megközelítése: Arany János utcai parkolók építése” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása

(182. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

4./ A Fóti Búcsú és 9. Paradicsomfesztivál; Augusztus 20. Nemzeti ünnep; 51. Fót Szüret és 9. Fröccs Fesztivál kiemelt városi rendezvények program- és költségterve

(192. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Palásti Béla FKK igazgató

 

RENDELETEK

 

5./ Helyi rendeletekkel kapcsolatos jogharmonizációs feladatok

(176. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

6./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

(177. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 12/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítására

(180. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

8./ Döntés a „Téli éjjeli melegedő kialakítása” tárgyában

(68/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

9./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása

(172/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

Juhász Péter könyvvizsgáló

 

10./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Kft. működésének és gazdálkodásának vizsgálatáról

(Később küldendő 174/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

11./ Döntés a gyermekek átmeneti otthonával kötendő feladat ellátási szerződésről

(121/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: ESZEI igazgató

 

12./ Éjjellátó napelemes kamerás térfigyelő távfelügyeleti rendszer vásárlása – új versenyeztetési eljárás kiírása

(137/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

13./ Döntés a „Fót, Somlyó tó – Moha utca felöl levezető lépcső”+ tárgyában

(178. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

14./ Döntés Fót, Keleti Márton utca (2021. Hrsz.) területének rendezése ügyében

(184. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

15./ Fót Város Kommunikációs Koncepciója – kommunikációs csatornák fejlesztése (óriásplakátok, értékesíthető reklámfelületek)

(187. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

16./ Fót Város Kommunikációs Koncepciója – új honlap készítése

(188. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

17./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(190. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

18./ Döntés a Fóti Horgász Egyesület haszonbérleti és hasznosítási szerződésének hosszabbításáról

(később küldendő170. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

19./ Döntés Fót, 48-as Ifjúság utcai sebességcsökkentő műtárgy kivitelezéséről

(183. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

20./ Uszoda beruházás – elvi hozzájárulás

(186. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Gáspár Zénó elnök

 

21./ A Fót Sport Egyesület (FSE) támogatási kérelme

(191. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Gáspár Zénó elnök

 

22./ Fót, 48-as Ifjúság és Szeberényi utcai közterület átépítése, terveztetés indítása

(193. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

23./ Egyebek

 

 

Kelt: Fót, 2019. május 31.

 

Lévai Sándorné s.k.

PJB elnök

 

Előterjesztések (ide kattintva elérhetőek)