Tisztelt Felhasználó!

Értesítjük, hogy a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. megbízásából a M-E 2020 Konzorcium a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú „Fót Város szennyvízelvezetésének fejlesztése – ÉMO 7.” projekt keretében az alábbi munkákat végzi:

Fóton a Fenyő, a Tölgy, a Jegenye, és az Árvácska utcában

2019.02.04.-ével folytatódnak a csatornaépítés kivitelezési munkái.

Olvasson tovább...

Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal a Statek Kft. bevonásával Fót településen mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2020 nyarán teljes körű mezőgazdasági összeírást hajt végre „Agrárcenzus, 2020” elnevezéssel. Az összeírás több módszertani változással is jár, ami az adatszolgáltatói terhek mérséklődését, az adatszolgáltatók számának csökkenését eredményezi.

A cenzus sikeres előkészítése érdekében a KSH próbaösszeírást hajt végre, melynek során 2019. február 1-je és február 28-a között összeírók keresik fel a mintába került címeket.

Attachments:
Download this file (jegyzői_levél_Fót.doc)jegyzői_levél_Fót.doc[ ]109 Kb

Olvasson tovább...

Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 30-án (szerdán) 9.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház, Szalkai terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

Olvasson tovább...

Tájékoztató a helyi iparűzési adóról

 

EVA-s adóalanyokat érintő változás

Az EVA törvény 2018. december 21-én hatályba lépő módosítása értelmében a vállalkozók utoljára 2018. december 20-ig jelenthették be az adóhatósághoz, hogy a 2019-es adóévben az egyszerűsített vállalkozói adó szerint teljesítik adókötelezettségeiket, amennyiben az adott vállalkozás a törvényben foglalt valamennyi előírásnak a bejelentés időpontjában megfelelt. A későbbiekben az EVA szerinti adózási módra való áttérésre már nem lesz lehetőség.

Olvasson tovább...

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat eb-rendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez.

Az Ávt. 42/B. § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat az eb-összeírás alapján az Ávt. 42/A. § (4) bekezdésében meghatározott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint eb-rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Fót Város Önkormányzata 2019. január 7. napjától 2019. június 30. napjáig terjedő időszakban ebösszeírást tart. 

Attachments:
Download this file (Ebösszeírás nyomtatvány.doc)Ebösszeírás nyomtatvány.doc[ ]33 Kb

Olvasson tovább...

Falugazdász Fóton!

Minden héten szerdán 8-11.30 óra között a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában lehetőség van a Nemzeti Agrárkamara által delegált falugazdásszal való konzultációra.

Információt ad és segítséget nyújt uniós támogatásokról, pályázati lehetőségekről illetve hatósági feladatokat lát el. (pl. őstermelői igazolvány kiállítása)

Elérhetősége:

Kurucz István

06/20-288-7400

kurucz.istvan2@nak.hu

Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Jogi Bizottságának 2019. január 29-én (kedd) 10:00 óra kezdettel megtartandó rendkívüli ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

Olvasson tovább...

Tisztelt Fóti Lakosok!

A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek a magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert. Az NGM rendelet 13. § (2) be) pontja szerint a biztonsági övezetben fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában – 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig – 2 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.

Olvasson tovább...

Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 21-én (hétfő) 15.30 órakor tartandó rendkívüli ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

Olvasson tovább...

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Jogi Bizottságának és Emberi Erőforrás Bizottságának 2019. január 21-én (hétfő) 16.00 óra kezdettel megtartandó együttes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

Olvasson tovább...