Jegyzői Kabinet

Jegyzői asszisztens: Szigetiné Csécs Mária

Jegyzői referens: Kósa-Richter Kinga

 

Képviselői irodavezető: Bajorné Vágó Katalin

Humánreferens: Zajzon-Veres Szilvia

Szabályozási referens: Katonáné dr. Ulrich Zsuzsanna

Intézményi és külkapcsolati referens: Nagyné Izsáki Renáta

Rendszergazda: Verebes Viktor
Jogtanácsos: Dr Polaneczki Káplár Katalin

Iktatók: Székely Katalin, Fazekasné Németh Mónika, Botka Norbertné, Kovács Lajosné