Jegyzői Kabinet

Jegyzői asszisztens:

Jegyzői referens: Kósa-Richter Kinga

 

Képviselői irodavezető: Bajorné Vágó Katalin

Humánreferens: Zajzon-Veres Szilvia

Szabályozási referens:

Intézményi és külkapcsolati referens:

Rendszergazda: Verebes Viktor
Jogtanácsos:

Iktatók: Székely Katalin, Fazekasné Németh Mónika, Botka Norbertné, Kovács Lajosné