Karácsonyi családtámogatás

Karácsonyi családtámogatás

a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet alapján

 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 23.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a karácsonyi családtámogatás megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

 

A karácsonyi családtámogatás megállapításának módja: Az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott keretösszeg erejéig intézményi, képviselői javaslat alapján év végén, az ünnephez kötötten rendkívüli települési támogatást nyújthat.

A támogatásban elsősorban azon

  1. a) többgyermekes családot,
  2. b) egyedülálló személyt, vagy
  3. c) nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyt

részesíteni, aki a tárgyév során szociális rászorultságtól függő jövedelempótló, vagy e rendeletben szabályozott jövedelemkiegészítő támogatásban részesült.

 

Eljárási határidő

Hiánytalanul előterjesztett javaslat esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

 

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a javasolt személy rendelkezik-e fóti állandó lakcímmel vagy tartózkodási címmel, ahol életvitelszerűen lakik. Amennyiben igen, megállapításra kerül részére támogatás.

 

A döntés elleni jogorvoslat

A határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett (székhelye: 2151 Fót Vörösmarty tér 1.) benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye.

 

Vonatkozó jogszabály:

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól.