Karácsonyi családtámogatás

 

Karácsonyi családtámogatás
a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet alapján

 A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 23.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a karácsonyi családtámogatás megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

A karácsonyi családtámogatás megállapításának módja: Az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott keretösszeg erejéig intézményi, képviselői javaslat alapján év végén, az ünnephez kötötten rendkívüli települési támogatást nyújthat.

A támogatásban elsősorban azon

  1.  többgyermekes családot,
  2.  egyedülálló személyt, vagy
  3.  nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyt lehet
    részesíteni, aki a tárgyév során szociális rászorultságtól függő jövedelempótló, vagy e rendeletben szabályozott jövedelemkiegészítő támogatásban részesült.

Eljárási határidő
Hiánytalanul előterjesztett javaslat esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete
Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a javasolt személy rendelkezik-e fóti állandó lakcímmel vagy tartózkodási címmel, ahol életvitelszerűen lakik. Amennyiben igen, megállapításra kerül részére támogatás.

 A döntés elleni jogorvoslat
A határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett (székhelye: 2151 Fót Vörösmarty tér 1.) benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye.

 Vonatkozó jogszabály:
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól.