Képviselő-testület 2021 évi munkaterve
Képviselő-testület 2021 évi munkaterve
2020.12.23.
2021. évi KT MUNKATERV
Időpont Napirend Előterjesztés előkészítője Előzetesen tárgyalja KT elé terjeszti Leadási határidő Megjegyzés
január 28. Döntés Fót Város 2021-2025. évekre vonatkozó Környezetvédelmi Programjának tervezetéről. Hatósági osztályvezető PJGB polgármester január 18.  
Döntés a Polgármester 2021. évi szabadságolási tervéről Jegyzői kabinet PJGB polgármester január 18.  
Rendelet-alkotás a 2021. igazgatási szünet időpontjairól Jegyzői kabinet PJGB polgármester január 18.  
Döntés Fót Helyi Építési Szabályzat és Településképi rendelet módosításának elindításáról teljes eljárás keretében Főépítész PJGB polgármester január 18.  
A települési környezet védelméről szóló rendelet módosítása Hatósági osztály PJGB polgármester január 18.  
A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Éves Üzleti terve 2021. évre Városüzemeltetési osztályvezető (Kft. Ügyvezetőjével) PJGB polgármester január 18. A feladatellátási megállapodás beépítése függvényében
Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Éves Üzleti tervének 2020. IV. negyedévi teljesítéséről Városüzemeltetési osztályvezető (Kft. Ügyvezetőjével) PJGB polgármester január 18. 264/2017.(VI.21.) KT-határozat szerint!
Időpont Napirend Előterjesztés előkészítője Előzetesen tárgyalja KT elé terjeszti Leadási határidő Megjegyzés
február 25. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének VI. sz. módosítása Gazdasági osztály PJGB polgármester február 15.  
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása Gazdasági osztály PJGB polgármester február 15.  
Pályázati tanácsadói feladatok ellátása Fót Város Önkormányzata részére tárgyú versenyeztetési eljárás lefolytatása Városüzemeltetési osztály PJGB polgármester február 15. Indok 2021. április 29-én lejár a jelenlegi tanácsadó cég szerződése
Beszámoló az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzéseiről, valamint döntés az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervéről Városüzemeltetési osztály PJGB polgármester február 15. Indok: hi.: minden év március 31-ig kell közzétenni és EKR-be feltölteni.
Rendelet-tervezet az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak szabályozásáról Hatósági osztályvezető PJGB polgármester február 15.  
Beszámoló az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet „Környezetvédelmi keret” sorának felhasználásáról, továbbá Javaslat az Önkormányzat 2021-2025. évekre szóló Környezetvédelmi Programja alapján a 2021. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv tartalmára. Hatósági osztályvezető PJGB polgármester február 15. Előzetes egyeztetés is szükséges a Környezetvédelmi Kerekasztallal!
A munkahelyi étkezési térítési díjakról szóló helyi rendelet 2021. évi díjtételeinek meghatározása Hatósági osztály PJGB polgármester február 15.  
A gyermek-, diák- és felnőtt szociális étkezési térítési díjakról szóló helyi rendelet 2021. évi díjtételeinek meghatározása Hatósági osztály PJGB polgármester február 15.  
Javaslat helyi kitüntetések adományozására Jegyzői kabinet PJGB polgármester február 15. Felhívás a helyi lap 2020. I.-i számában, és a honlapon!!
Időpont Napirend Előterjesztés előkészítője Előzetesen tárgyalja KT elé terjeszti Leadási határidő Megjegyzés
március 25. Döntés Vagyon– és felelősségbiztosítás versenyeztetéséről Városüzemeltetési osztály PJGB polgármester március 15. Indok:
Vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés lejárata
Beszámoló a települési folyékony-hulladék közszolgáltatás 2020. évi ellátásáról Hatósági osztályvezető PJGB polgármester március 15.  
Beszámoló az erdészeti szakirányítási feladatok 2020. évi ellátásáról – s abban a 2021. évi feladattervről Hatósági osztályvezető PJGB polgármester március 15.  
Beszámoló a szociális és gyermekjóléti intézmények 2020. évi szakmai munkájáról, döntés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2020. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés jóváhagyásáról Hatósági osztályvezető (ESZEI intézményvezető által megküldött beszámoló) PJGB polgármester március 15. Előzze meg a Szociális Kerekasztal összehívása
Döntés a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 5 éves szakmai munkájáról szóló beszámolójának elfogadásáról Palásti Béla FKKK vezetője / Polgármesteri Kabinet PJGB polgármester március 15.  
Döntés a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ igazgatói pályázatának kiírásáról Jegyzői kabinet   polgármester március 15.  
Beszámoló a 2020. évben önkormányzati támogatásban részesített személyek, szervezetek és intézmények támogatási összegeinek felhasználásáról Gazdasági osztály PJGB polgármester március 15.  
Javaslat a 2021/2022-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról. Jegyzői kabinet PJGB polgármester március 15. A beiratkozások időpontjáról III-ban, a Polgármester, a nyári nyitva-tartásról és nyári napközis tábor szervezéséről II-ban PJGB dönt!!
Tájékoztató a hatályos önkormányzati szerződések előzetes felülvizsgálatáról Gazdasági osztály PJGB polgármester március 15.  
Beszámoló az Önkormányzat jogi képviselete ellátásának előző félévi tapasztalatairól Jegyzői kabinet PJGB polgármester március 15.  
Tanácsnok 2021. évi munkatervére javaslat   PJGB polgármester március 15. KT SZMSZ szerint!
Döntés az Önkormányzat 2021-2024 évi Gazdasági programjáról Gazdasági osztály PJGB polgármester március 15.  
Időpont Napirend Előterjesztés előkészítője Előzetesen tárgyalja KT elé terjeszti Leadási határidő Megjegyzés
április 29. Döntés a nyári szünidei gyermekétkeztetéshez és a nyári tábor programtervéhez történő önkormányzati hozzájárulásról Hatósági osztályvezető PJGB polgármester április 19.  
Beszámoló a Fóti GESZ 2020. évi szakmai és gazdasági tevékenységéről GESZ-igazgató PJGB polgármester április 19.  
Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződése végrehajtásának tapasztalatairól Kft. ügyvezetője, Hatósági osztályvezető PJGB polgármester április 19.  
Beszámoló az Önkormányzat 2020. évi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról Hatósági osztályvezető PJGB polgármester április 19.  
Beszámoló a Fóti KÖH 2020. évi tevékenységéről, továbbá annak függelékeként Fót Mezőőri szolgálatának 2020. évi (éves) tevékenységéről Jegyző PJGB polgármester április 19. Csomádi KT 2021. áprilisi ülése elé is!
Döntés a Környezetvédelmi Alap Pályázati előirányzatának terhére a környezetvédelmi tevékenységek támogatása iránti, PJGB által kiírt pályázati felhívásra beérkező pályázatok támogatására a PJGB által tett javaslatokról Hatósági osztály PJGB PJGB-elnök április 19.  
Döntés a Katasztrófavédelmi Pályázati Alap előirányzatának terhére a katasztrófavédelmi tevékenységek támogatása iránti, PJGB által kiírt pályázati felhívásra beérkező pályázatok támogatására a PJGB által tett javaslatokról Hatósági osztály PJGB PJGB-elnök április 19.  
Döntés a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ igazgatói kinevezésről Jegyzői kabinet PJGB polgármester április 19. Pályázat eredményességétől függően május is lehet
Tájékoztató Fót egészségügyi ellátásának helyzetéről és az egészségügyi szolgáltatók 2020. évi tevékenységéről Jegyzői kabinet PJGB PJGB április 19.  
Döntés a sport és kulturális tevékenységek támogatása iránti, PJGB által kiírt pályázati felhívásra beérkező pályázatok támogatására az PJGB által tett javaslatokról Jegyzői kabinet PJGB PJGB-elnök április 19.  
Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Éves Üzleti tervének 2021. I. negyedévi teljesítéséről Városüzemeltetési osztály (Kft. Ügyvezetője beszámolója alapján) PJGB polgármester április 20. 264/2017.(VI.21.) KT-határozat szerint!
             
május 12. KÖRNYEZETVÉDELMI LAKOSSÁGI FÓRUM: A helyi környezetvédelmi rendelet végrehajtásának részidős tapasztalatai Hatósági osztály       Meghirdetés a helyi lap 2021.IV.-i számában, és a honlapon!!
Időpont Napirend Előterjesztés előkészítője Előzetesen tárgyalja KT elé terjeszti Leadási határidő Megjegyzés
május 27. „Villamos energia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2022.” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása Városüzemeltetési osztály PJGB polgármester május 17. Indok: 2021. dec. 31-én jár le a jelenlegi szerződés
„Gázenergia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2021-2022.” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása Városüzemeltetési osztály PJGB polgármester május 17. Indok: 2021. október 1-én jár le a szerződés
„Autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása Városüzemeltetési osztály PJGB polgármester május 17. Indok: 2021. 08. 31-én jár le a szerződés
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadása Gazdasági osztály PJGB polgármester május 17.  
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. sz. módosítása Gazdasági osztály PJGB polgármester május 17.  
Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről – az Önkormányzat Közbiztonsági Koncepciója és annak Feladatterve felülvizsgálata Hatósági osztályvezető PJGB polgármester május 17.  
Éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat és a Fóti KÖH 2020. évi belső ellenőrzéseiről jegyző PJGB polgármester május 17.  
Beszámoló a Fót Fejlődéséért Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről és gazdálkodásról Jegyzői kabinet PJGB polgármester május 17.  
Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról Kft. /
Gazdasági osztály
PJGB polgármester május 17.  
Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott útellenőri szolgálat 2020. évi tevékenységéről Kft. ügyvezető / Városüzemeltetési osztály PJGB polgármester 2020/ május 12. / 2020.05.17  
Döntés Fót Helyi Építési Szabályzat és Településképi rendelet módosítás tervezetének elfogadásáról és a véleményezési eljárás elindításáról Főépítész PJGB polgármester május 17.  
Időpont Napirend Előterjesztés előkészítője Előzetesen tárgyalja KT elé terjeszti Leadási határidő Megjegyzés
június 17. Helyi rendeletekkel kapcsolatos jogharmonizációs feladatok Jegyző PJGB polgármester június 7.  
Döntés a Településfejlesztési koncepció tervezetének elfogadásáról és a véleményezési eljárás elindításáról Főépítész PJGB polgármester június 7. A Településfejlesztési koncepció és az Integrált településfejlesztési stratégia megalapozó munkarészeinek elkészítése 2021. áprilisra várható, melynek függvénye a településfejlesztési koncepció és az Integrált településfejlesztési stratégia tervezetének elkészítése.
            Megjegyzés
július 8. Döntés az Integrált településfejlesztési stratégia tervezetének elfogadásáról és a véleményezési eljárás elindításáról Főépítész PJGB polgármester június 28. A Településfejlesztési koncepció és az Integrált településfejlesztési stratégia megalapozó munkarészeinek elkészítése 2021. áprilisra várható, melynek függvénye a településfejlesztési koncepció és az Integrált településfejlesztési stratégia tervezetének elkészítése.
             
Nyári ülésezési szünet  
Időpont Napirend Előterjesztés előkészítője Előzetesen tárgyalja KT elé terjeszti Leadási határidő Megjegyzés
szeptember 30. Az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének II. sz. módosítása Gazdasági osztály     szeptember 20.  
Javaslat a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2021. évi fordulójának támogatására Hatósági osztályvezető PJGB polgármester szeptember 20.  
A Polgármester beszámolója a Gazdasági program) végrehajtásának tapasztalatairól Polgármester PJGB polgármester szeptember 20. 471/2015.(XI.18.) KT-határozat szerint!
Beszámoló az Önkormányzat jogi képviselete ellátásának az elmúlt félévi tapasztalatairól Jegyzői kabinet PJGB polgármester szeptember 20.  
Döntés Fót Helyi Építési Szabályzat és Településképi rendelet módosítás véleményezésének lezárásáról, a beérkezett véleményekre adott tervezői válaszok elfogadásáról Főépítész PJGB polgármester szeptember 20.  
Döntés a Településfejlesztési koncepció és Integrált településfejlesztési stratégia véleményezésének lezárásáról, a beérkezett véleményekre adott tervezői válaszok elfogadásáról Főépítész PJGB polgármester szeptember 20.  
A Testület szakbizottságának beszámolója a ciklus második évében végzett munkájáról PJGB-elnök PJGB PJGB-elnök szeptember 20. 471/2015.(XI.18.) KT-határozat szerint!
Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Éves Üzleti tervének 2020. II. negyedévi teljesítéséről Városüzemeltetési osztályvezető (Kft. Ügyvezetője beszámolója alapján) PJGB polgármester szeptember 20. 264/2017.(VI.21.) KT-határozat szerint!
Időpont Napirend Előterjesztés előkészítője Előzetesen tárgyalja KT elé terjeszti Leadási határidő Megjegyzés
október 28. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet 2022. évi díjtételeinek meghatározása Kft. ügyvezetője, Hatósági osztályvezető PJGB polgármester október 13 / október 18. A Fóti Kft. XI. havi KT-ülésre szánt Üzleti terve előtt!
Rendelet-alkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének III. sz. módosításáról Gazdasági osztály PJGB polgármester október 18.  
Tájékoztató a hatályban lévő önkormányzati szerződések előzetes felülvizsgálatáról Gazdasági osztály PJGB polgármester október 18.  
Döntés a Településfejlesztési koncepció és Integrált településfejlesztési stratégia elfogadásáról Főépítész PJGB polgármester október 18.  
Döntés Fót Helyi Építési Szabályzat és Településképi rendelet módosításának jóváhagyásáról Főépítész PJGB polgármester október 18.  
Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Éves Üzleti tervének 2020. III. negyedévi teljesítéséről Városüzemeltetési osztályvezető (Kft. Ügyvezetője beszámolója alapján) PJGB polgármester október 18. 264/2017.(VI.21.) KT-határozat szerint!
november 10. 2021. évi KÖZMEGHALLGATÁS Meghirdetés az októberi lapszámban!!
Időpont Napirend Előterjesztés előkészítője Előzetesen tárgyalja KT elé terjeszti Leadási határidő Megjegyzés
november 18. Döntés az Önkormányzat 2022. évi költségvetési koncepciójáról Gazdasági osztály PJGB polgármester november 8.  
2. Közterület-foglalás díjtételeinek felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása (a KÖH módosításra irányuló javaslata esetén napirend!!) Hatósági osztályvezető PJGB polgármester november 8.  
3. Helyi kötelező közszolgáltatások díjtételeinek módosítása a 2021. évtől (folyékony hulladék-szállítás) Hatósági osztályvezető PJGB polgármester november 8.  
A szociális és egészségügyi ellátásokról szóló helyi rendeletek szükség szerinti aktualizálása Hatósági osztályvezető PJGB polgármester november 8.  
Döntés a Fóti Közművelődési Központ 2022. évi Munkatervéről Polgármesteri kabinet PJGB polgármester november 8.  
Döntés Fót Város 2022. évi rendezvénytervéről Polgármesteri kabinet PJGB polgármester november 8.  
Tájékoztató az adókivetés és -behajtás tapasztalatairól, továbbá: a helyi adórendelet szerinti adómértékek, továbbá talajterhelési díjak felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása (rendelet-alkotás) Gazdasági osztály PJGB polgármester november 8.  
A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti tervének elfogadása Városfejelsztési és Üzemeltetési osztályvezető (Kft. Ügyvezetője beszámolója alapján) PJGB polgármester november 8.  
Időpont Napirend Előterjesztés előkészítője Előzetesen tárgyalja KT elé terjeszti Leadási határidő Megjegyzés
december 16. Rendelet-alkotás az Önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról Gazdasági osztály     december 6.  
A 2020. január 1. -2021. december 31. időszakra szóló Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata Hatósági osztályvezető  PJGB polgármester december 6. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja az 1/2000. (I.7.) sz. SzCsM rendelet 111/A.§ (5) alapján (Novemberbe megelőzi a szociális kerekasztal összehívása.)
Döntés a 2022. évi igazgatási szünetről Jegyzői kabinet PJGB polgármester december 6.  
Döntés Fót Város Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról Gazdasági osztály PJGB polgármester december 6.  
Döntés a Képviselő-testület 2022. évi Munkatervéről (benne a 2022. évi jogalkotási feladatokkal) Jegyző PJGB polgármester december 6. Novemberben benyújtott javaslatok alapján!

Facebook