Képviselő-testület 2021 évi munkaterve
Képviselő-testület 2021 évi munkaterve
2020.12.23.
2021. évi KT MUNKATERV
IdőpontNapirendElőterjesztés előkészítőjeElőzetesen tárgyaljaKT elé terjesztiLeadási határidőMegjegyzés
január 28.Döntés Fót Város 2021-2025. évekre vonatkozó Környezetvédelmi Programjának tervezetéről.Hatósági osztályvezetőPJGBpolgármesterjanuár 18. 
Döntés a Polgármester 2021. évi szabadságolási tervérőlJegyzői kabinetPJGBpolgármesterjanuár 18. 
Rendelet-alkotás a 2021. igazgatási szünet időpontjairólJegyzői kabinetPJGBpolgármesterjanuár 18. 
Döntés Fót Helyi Építési Szabályzat és Településképi rendelet módosításának elindításáról teljes eljárás keretébenFőépítészPJGBpolgármesterjanuár 18. 
A települési környezet védelméről szóló rendelet módosításaHatósági osztályPJGBpolgármesterjanuár 18. 
A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Éves Üzleti terve 2021. évreVárosüzemeltetési osztályvezető (Kft. Ügyvezetőjével)PJGBpolgármesterjanuár 18.A feladatellátási megállapodás beépítése függvényében
Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Éves Üzleti tervének 2020. IV. negyedévi teljesítésérőlVárosüzemeltetési osztályvezető (Kft. Ügyvezetőjével)PJGBpolgármesterjanuár 18.264/2017.(VI.21.) KT-határozat szerint!
IdőpontNapirendElőterjesztés előkészítőjeElőzetesen tárgyaljaKT elé terjesztiLeadási határidőMegjegyzés
február 25.Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének VI. sz. módosítása Gazdasági osztályPJGBpolgármesterfebruár 15. 
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadásaGazdasági osztályPJGBpolgármesterfebruár 15. 
Pályázati tanácsadói feladatok ellátása Fót Város Önkormányzata részére tárgyú versenyeztetési eljárás lefolytatásaVárosüzemeltetési osztályPJGBpolgármesterfebruár 15.Indok 2021. április 29-én lejár a jelenlegi tanácsadó cég szerződése
Beszámoló az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzéseiről, valamint döntés az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervérőlVárosüzemeltetési osztályPJGBpolgármesterfebruár 15.  Indok: hi.: minden év március 31-ig kell közzétenni és EKR-be feltölteni.
Rendelet-tervezet az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak szabályozásárólHatósági osztályvezetőPJGBpolgármesterfebruár 15. 
Beszámoló az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet „Környezetvédelmi keret” sorának felhasználásáról, továbbá Javaslat az Önkormányzat 2021-2025. évekre szóló Környezetvédelmi Programja alapján a 2021. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv tartalmára.Hatósági osztályvezetőPJGBpolgármesterfebruár 15.Előzetes egyeztetés is szükséges a Környezetvédelmi Kerekasztallal!
A munkahelyi étkezési térítési díjakról szóló helyi rendelet 2021. évi díjtételeinek meghatározásaHatósági osztályPJGBpolgármesterfebruár 15. 
A gyermek-, diák- és felnőtt szociális étkezési térítési díjakról szóló helyi rendelet 2021. évi díjtételeinek meghatározásaHatósági osztályPJGBpolgármesterfebruár 15. 
Javaslat helyi kitüntetések adományozásáraJegyzői kabinetPJGBpolgármesterfebruár 15.Felhívás a helyi lap 2020. I.-i számában, és a honlapon!!
IdőpontNapirendElőterjesztés előkészítőjeElőzetesen tárgyaljaKT elé terjesztiLeadási határidőMegjegyzés
március 25.Döntés Vagyon– és felelősségbiztosítás versenyeztetéséről  Városüzemeltetési osztályPJGBpolgármestermárcius 15.Indok:
Vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés lejárata
Beszámoló a települési folyékony-hulladék közszolgáltatás 2020. évi ellátásárólHatósági osztályvezetőPJGBpolgármestermárcius 15. 
Beszámoló az erdészeti szakirányítási feladatok 2020. évi ellátásáról – s abban a 2021. évi feladattervrőlHatósági osztályvezetőPJGBpolgármestermárcius 15. 
Beszámoló a szociális és gyermekjóléti intézmények 2020. évi szakmai munkájáról, döntés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2020. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés jóváhagyásárólHatósági osztályvezető (ESZEI intézményvezető által megküldött beszámoló)PJGBpolgármestermárcius 15.Előzze meg a Szociális Kerekasztal összehívása
Döntés a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 5 éves szakmai munkájáról szóló beszámolójának elfogadásárólPalásti Béla FKKK vezetője / Polgármesteri KabinetPJGBpolgármestermárcius 15. 
Döntés a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ igazgatói pályázatának kiírásárólJegyzői kabinet polgármestermárcius 15. 
Beszámoló a 2020. évben önkormányzati támogatásban részesített személyek, szervezetek és intézmények támogatási összegeinek felhasználásárólGazdasági osztályPJGBpolgármestermárcius 15. 
Javaslat a 2021/2022-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról.Jegyzői kabinetPJGBpolgármestermárcius 15.A beiratkozások időpontjáról III-ban, a Polgármester, a nyári nyitva-tartásról és nyári napközis tábor szervezéséről II-ban PJGB dönt!!
Tájékoztató a hatályos önkormányzati szerződések előzetes felülvizsgálatáról Gazdasági osztályPJGBpolgármestermárcius 15. 
Beszámoló az Önkormányzat jogi képviselete ellátásának előző félévi tapasztalatairólJegyzői kabinetPJGBpolgármestermárcius 15. 
Tanácsnok 2021. évi munkatervére javaslat  PJGBpolgármestermárcius 15.KT SZMSZ szerint!
Döntés az Önkormányzat 2021-2024 évi Gazdasági programjárólGazdasági osztályPJGBpolgármestermárcius 15. 
IdőpontNapirendElőterjesztés előkészítőjeElőzetesen tárgyaljaKT elé terjesztiLeadási határidőMegjegyzés
április 29.Döntés a nyári szünidei gyermekétkeztetéshez és a nyári tábor programtervéhez történő önkormányzati hozzájárulásrólHatósági osztályvezetőPJGBpolgármesteráprilis 19. 
Beszámoló a Fóti GESZ 2020. évi szakmai és gazdasági tevékenységérőlGESZ-igazgatóPJGBpolgármesteráprilis 19. 
Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződése végrehajtásának tapasztalatairólKft. ügyvezetője, Hatósági osztályvezetőPJGBpolgármesteráprilis 19. 
Beszámoló az Önkormányzat 2020. évi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásárólHatósági osztályvezetőPJGBpolgármesteráprilis 19. 
Beszámoló a Fóti KÖH 2020. évi tevékenységéről, továbbá annak függelékeként Fót Mezőőri szolgálatának 2020. évi (éves) tevékenységérőlJegyzőPJGBpolgármesteráprilis 19.Csomádi KT 2021. áprilisi ülése elé is!
Döntés a Környezetvédelmi Alap Pályázati előirányzatának terhére a környezetvédelmi tevékenységek támogatása iránti, PJGB által kiírt pályázati felhívásra beérkező pályázatok támogatására a PJGB által tett javaslatokrólHatósági osztályPJGBPJGB-elnökáprilis 19. 
Döntés a Katasztrófavédelmi Pályázati Alap előirányzatának terhére a katasztrófavédelmi tevékenységek támogatása iránti, PJGB által kiírt pályázati felhívásra beérkező pályázatok támogatására a PJGB által tett javaslatokrólHatósági osztályPJGBPJGB-elnökáprilis 19. 
Döntés a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ igazgatói kinevezésrőlJegyzői kabinetPJGBpolgármesteráprilis 19.Pályázat eredményességétől függően május is lehet
Tájékoztató Fót egészségügyi ellátásának helyzetéről és az egészségügyi szolgáltatók 2020. évi tevékenységérőlJegyzői kabinetPJGBPJGBáprilis 19. 
Döntés a sport és kulturális tevékenységek támogatása iránti, PJGB által kiírt pályázati felhívásra beérkező pályázatok támogatására az PJGB által tett javaslatokról Jegyzői kabinetPJGBPJGB-elnökáprilis 19. 
Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Éves Üzleti tervének 2021. I. negyedévi teljesítésérőlVárosüzemeltetési osztály (Kft. Ügyvezetője beszámolója alapján)PJGBpolgármesteráprilis 20.264/2017.(VI.21.) KT-határozat szerint! 
       
május 12.KÖRNYEZETVÉDELMI LAKOSSÁGI FÓRUM: A helyi környezetvédelmi rendelet végrehajtásának részidős tapasztalataiHatósági osztály   Meghirdetés a helyi lap 2021.IV.-i számában, és a honlapon!!
IdőpontNapirendElőterjesztés előkészítőjeElőzetesen tárgyaljaKT elé terjesztiLeadási határidőMegjegyzés
május 27.„Villamos energia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2022.” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásaVárosüzemeltetési osztályPJGBpolgármestermájus 17.Indok: 2021. dec. 31-én jár le a jelenlegi szerződés
„Gázenergia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2021-2022.” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásaVárosüzemeltetési osztályPJGBpolgármestermájus 17.Indok: 2021. október 1-én jár le a szerződés
„Autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásaVárosüzemeltetési osztályPJGBpolgármestermájus 17. Indok: 2021. 08. 31-én jár le a szerződés
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadása  Gazdasági osztályPJGBpolgármestermájus 17. 
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. sz. módosításaGazdasági osztályPJGBpolgármestermájus 17. 
Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről – az Önkormányzat Közbiztonsági Koncepciója és annak Feladatterve felülvizsgálataHatósági osztályvezetőPJGBpolgármestermájus 17. 
Éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat és a Fóti KÖH 2020. évi belső ellenőrzéseirőljegyző PJGBpolgármestermájus 17. 
Beszámoló a Fót Fejlődéséért Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről és gazdálkodásrólJegyzői kabinetPJGBpolgármestermájus 17. 
Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásárólKft. /
 Gazdasági osztály
PJGBpolgármestermájus 17. 
Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott útellenőri szolgálat 2020. évi tevékenységérőlKft. ügyvezető / Városüzemeltetési osztályPJGBpolgármester2020/ május 12. / 2020.05.17 
Döntés Fót Helyi Építési Szabályzat és Településképi rendelet módosítás tervezetének elfogadásáról és a véleményezési eljárás elindításárólFőépítészPJGBpolgármestermájus 17. 
IdőpontNapirendElőterjesztés előkészítőjeElőzetesen tárgyaljaKT elé terjesztiLeadási határidőMegjegyzés
június 17.Helyi rendeletekkel kapcsolatos jogharmonizációs feladatokJegyzőPJGBpolgármesterjúnius 7. 
Döntés a Településfejlesztési koncepció tervezetének elfogadásáról és a véleményezési eljárás elindításárólFőépítészPJGBpolgármesterjúnius 7.A Településfejlesztési koncepció és az Integrált településfejlesztési stratégia megalapozó munkarészeinek elkészítése 2021. áprilisra várható, melynek függvénye a településfejlesztési koncepció és az Integrált településfejlesztési stratégia tervezetének elkészítése.
      Megjegyzés
július 8.Döntés az Integrált településfejlesztési stratégia tervezetének elfogadásáról és a véleményezési eljárás elindításárólFőépítészPJGBpolgármesterjúnius 28.A Településfejlesztési koncepció és az Integrált településfejlesztési stratégia megalapozó munkarészeinek elkészítése 2021. áprilisra várható, melynek függvénye a településfejlesztési koncepció és az Integrált településfejlesztési stratégia tervezetének elkészítése.
       
Nyári ülésezési szünet  
IdőpontNapirendElőterjesztés előkészítőjeElőzetesen tárgyaljaKT elé terjesztiLeadási határidőMegjegyzés
szeptember 30. Az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének II. sz. módosításaGazdasági osztály  szeptember 20. 
Javaslat a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2021. évi fordulójának támogatásáraHatósági osztályvezetőPJGBpolgármesterszeptember 20. 
A Polgármester beszámolója a Gazdasági program) végrehajtásának tapasztalatairólPolgármesterPJGBpolgármesterszeptember 20.471/2015.(XI.18.) KT-határozat szerint!
Beszámoló az Önkormányzat jogi képviselete ellátásának az elmúlt félévi tapasztalatairólJegyzői kabinetPJGBpolgármesterszeptember 20. 
Döntés Fót Helyi Építési Szabályzat és Településképi rendelet módosítás véleményezésének lezárásáról, a beérkezett véleményekre adott tervezői válaszok elfogadásárólFőépítészPJGBpolgármesterszeptember 20. 
Döntés a Településfejlesztési koncepció és Integrált településfejlesztési stratégia véleményezésének lezárásáról, a beérkezett véleményekre adott tervezői válaszok elfogadásárólFőépítészPJGBpolgármesterszeptember 20. 
A Testület szakbizottságának beszámolója a ciklus második évében végzett munkájáról PJGB-elnökPJGBPJGB-elnökszeptember 20.471/2015.(XI.18.) KT-határozat szerint!
Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Éves Üzleti tervének 2020. II. negyedévi teljesítésérőlVárosüzemeltetési osztályvezető (Kft. Ügyvezetője beszámolója alapján)PJGBpolgármesterszeptember 20.264/2017.(VI.21.) KT-határozat szerint!
IdőpontNapirendElőterjesztés előkészítőjeElőzetesen tárgyaljaKT elé terjesztiLeadási határidőMegjegyzés
október 28.A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet 2022. évi díjtételeinek meghatározásaKft. ügyvezetője, Hatósági osztályvezetőPJGBpolgármesteroktóber 13 / október 18.A Fóti Kft. XI. havi KT-ülésre szánt Üzleti terve előtt!
Rendelet-alkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének III. sz. módosításáról  Gazdasági osztályPJGBpolgármesteroktóber 18. 
Tájékoztató a hatályban lévő önkormányzati szerződések előzetes felülvizsgálatárólGazdasági osztályPJGBpolgármesteroktóber 18. 
Döntés a Településfejlesztési koncepció és Integrált településfejlesztési stratégia elfogadásárólFőépítészPJGBpolgármesteroktóber 18. 
Döntés Fót Helyi Építési Szabályzat és Településképi rendelet módosításának jóváhagyásárólFőépítészPJGBpolgármesteroktóber 18. 
Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Éves Üzleti tervének 2020. III. negyedévi teljesítésérőlVárosüzemeltetési osztályvezető (Kft. Ügyvezetője beszámolója alapján)PJGBpolgármesteroktóber 18.264/2017.(VI.21.) KT-határozat szerint! 
november 10.2021. évi KÖZMEGHALLGATÁSMeghirdetés az októberi lapszámban!!
IdőpontNapirendElőterjesztés előkészítőjeElőzetesen tárgyaljaKT elé terjesztiLeadási határidőMegjegyzés
november 18.Döntés az Önkormányzat 2022. évi költségvetési koncepciójárólGazdasági osztályPJGBpolgármesternovember 8. 
2. Közterület-foglalás díjtételeinek felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása (a KÖH módosításra irányuló javaslata esetén napirend!!)Hatósági osztályvezetőPJGBpolgármesternovember 8. 
3. Helyi kötelező közszolgáltatások díjtételeinek módosítása a 2021. évtől (folyékony hulladék-szállítás)Hatósági osztályvezetőPJGBpolgármesternovember 8. 
A szociális és egészségügyi ellátásokról szóló helyi rendeletek szükség szerinti aktualizálásaHatósági osztályvezetőPJGBpolgármesternovember 8. 
Döntés a Fóti Közművelődési Központ 2022. évi Munkatervéről Polgármesteri kabinetPJGBpolgármesternovember 8. 
Döntés Fót Város 2022. évi rendezvénytervérőlPolgármesteri kabinetPJGBpolgármesternovember 8. 
Tájékoztató az adókivetés és -behajtás tapasztalatairól, továbbá: a helyi adórendelet szerinti adómértékek, továbbá talajterhelési díjak felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása (rendelet-alkotás)Gazdasági osztályPJGBpolgármesternovember 8. 
A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti tervének elfogadásaVárosfejelsztési és Üzemeltetési osztályvezető (Kft. Ügyvezetője beszámolója alapján)PJGBpolgármesternovember 8. 
IdőpontNapirendElőterjesztés előkészítőjeElőzetesen tárgyaljaKT elé terjesztiLeadási határidőMegjegyzés
december 16.Rendelet-alkotás az Önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásárólGazdasági osztály  december 6. 
A 2020. január 1. -2021. december 31. időszakra szóló Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálataHatósági osztályvezető PJGBpolgármesterdecember 6.A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja az  1/2000. (I.7.) sz. SzCsM rendelet  111/A.§ (5) alapján (Novemberbe megelőzi a szociális kerekasztal összehívása.)
Döntés a 2022. évi igazgatási szünetrőlJegyzői kabinetPJGBpolgármesterdecember 6. 
Döntés Fót Város Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásárólGazdasági osztályPJGBpolgármesterdecember 6. 
Döntés a Képviselő-testület 2022. évi Munkatervéről (benne a 2022. évi jogalkotási feladatokkal)JegyzőPJGBpolgármesterdecember 6.Novemberben benyújtott javaslatok alapján!

Facebook