Közérdekű hirdetmény (HÉSZ, TSZT)
Közérdekű hirdetmény (HÉSZ, TSZT)
2021.08.31.

A rendezési tervekről, azok véleményezési szakaszában, illetve elfogadása előtt, „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Trk.) 29/A §.-a, valamint „a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a Polgármester jutalmáról szóló” 14/2020. (IX.28.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban SZMSZ) 29. § (3) b) pontja alapján lakossági fórumot kell tartani. Ugyanezen paragrafus (4) bekezdése szerint a helyben szokásos módon – 15 nappal a megtartása előtt – közzététel útján a következő tájékoztatás adom.

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntései alapján elkészült a Déli Vállalkozási II. Területhez tartozó 5460/9, 5460/26-42 hrsz.-ú ingatlanok területére a településrendezési eszközök módosítása, melynek dokumentációját megtekinthetik az ügyfélszolgálati irodán, valamint honlapunkon.

– Településszerkezeti Tervének (TSZT) és

– Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) tervezete.

A településrendezési eszközök megismerése érdekében a véleményezési eljárással összefüggő partnerségi egyeztetés keretében lakossági fórumon is tájékoztatást kapnak az érdeklődők a módosítások részleteiről. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020.(XII.2.) Korm. rendelet 2. § a)-c) pontjai értelmében a lakossági fórum online módon kerül megrendezésre.

Fentiek alapján a Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása ügyében ZOOM applikáció segítségével online lakossági fórumot tartok:

Időpontja: 2021. szeptember 15. 15:00 óra.

Helye: ZOOM Online fórum

https://us05web.zoom.us/j/84871475556?pwd=VGZtODd3clU2aVlTWjNMUVBXL3FjQT09

Meeting ID: 848 7147 5556

Passcode: vES992

Minden érdeklődőt szeretettel várok.

Véleményüket, észrevételeiket addig is és a fórumot követő 15 napon belül – 2021.szeptember 30. napjáig – tehetik meg a foepitesz@fot.hu e-mail-címen, vagy a Hivatali Kapun/Cégkapun keresztül a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal részére, valamint papíralapon is leadhatják ügyfélszolgálatunkon. E-mail esetén kérem, a tárgy rovatba írják bele: Déli II. Vállalkozási Terület véleményezése.

Fót, 2021. augusztus 31.

                                                                            Tisztelettel:

                                                                                                                                  Haszpra Éva Csilla s.k.

                                                                                                                                              Főépítész


Facebook