Közterület-felügyelő pályázat
Közterület-felügyelő pályázat
2021.01.06.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály
közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Feladatainak ellátása során biztosítja az anyagi és az eljárási jogszabályok maradéktalan érvényre jutását. Feladata a közterületek jogszerű használatának ellenőrzése. Közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet, közrend, közbiztonság, az önkormányzati vagyon védelmében. Együttműködik a hivatal ügyintézőivel. Részt vesz a bűnmegelőzési feladatok végrehajtásában.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú képesítés, Közterület-felügyelői, rendőri képesítés,
• B kategóriás jogosítvány,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• 87/2019. (IV.23) Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai
önéletrajz
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek
megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márkosné Dénes Ella nyújt, a 06705003633 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2151 Fót, Vörösmarty tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/210/2021 , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.
vagy
• Elektronikus úton Zajzon-Veres Szilvia részére a hr@fot.hu E-mail címen
keresztül és
• Elektronikus úton jegyzo@fot.hu oldalon keresztül.
vagy
• Személyesen: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyviteli Osztályán, Pest
megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról a Polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört
gyakorló Jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.fot.hu – 2021. január 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon
szerezhet.


Facebook