Közterület használat engedélyezése árusítás

 

Közterület használat engedélyezése – árusítás

 

A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben hatáskörrel a polgármester rendelkezik. Az illetékességi terület Fót Város Önkormányzat tulajdonában lévő közterületként nyilvántartott bel- és külterületi földrészletei, továbbá az erre vonatkozó szerződés alapján a közterület használatra átadott földrészletek és ingatlanok.

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 • Közterület használat engedélykérelem formanyomtatványa
 • Őstermelői igazolvány másolata, vagy vállalkozói engedély másolata.
 • Fóti Közös Önkormányzati Hivatal által kiadott adóigazolás

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Postai úton, vagy a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán személyes benyújtással.

 

Az ügyfélfogadás ideje:

Hétfő: 8-12 és 13-17 óra

Kedd: 8-12 és 13-16 óra

Szerda: 8-12 és 13-16 óra

Csütörtök: 8-12 és 13-16 óra

Péntek: 8-12 óra

 

Ügyintézés díjszabása:

Az eljárás illetékmentes.

 

Eljárási határidő:

30 nap

 

Alapvető eljárási szabályok:

Az engedély kiadására a kérelem benyújtása után kerül sor. A közterület időszakonként megismétlődő használatára (pl. gyümölcs- és zöldség árusítására) esetenként legfeljebb egy évre (idényre, hónapra) lehet engedélyt adni. A közterület használati díjat a közterület használat megkezdése előtt kell megfizetni.

A határozat kiadására a befizetés igazolását követően kerülhet sor postai úton vagy személyes átvétellel, melyről a közterület használati engedély iránti kérelmen kell nyilatkozni. A közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához nem adható ki közterület használati kérelem.

Üzlettel nem rendelkező kereskedők – a szükséges hatósági engedélyek birtokában – közterületen az alábbi termékeket árusíthatják:

 • napilap és hetilap, folyóirat, levelező lap
 • virág
 • léggömb
 • zöldség és gyümölcs
 • pattogatott és főtt kukorica
 • sült gesztenye és tök
 • csomagolt pirított tökmag, napraforgó mag, földimogyoró
 • vattacukor és egyéb cukorka
 • jégkrém, fagylalt
 • szerencsejátékban való részvételre jogosító jegy /totó, lóttó/
 • sorsjegy stb./
 • óvszer
 • továbbá egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi cikkek /húsvéti, karácsonyi,

szilveszteri/- az élelmiszerek kivételével – az adott ünnepet megelőző 20 napban.

 

Az Őstermelők kivételével meg kell tagadni a közterület használati engedély kiadását abban az esetben, ha a közterületi árusítóhelytől – közúton számítva 100 m-en belül – hasonló cikket árusító üzlet működik.

 

A település közterületein az alábbi helyeken nem adható ki alkalmi- és mozgóárusításra  fenyőfa, húsvéti, karácsonyi és szilveszteri alkalmi cikkek, valamint őstermelők kivételével – közterület használati engedély:

 • Károlyi István utca
 • Vörösmarty utca
 • Kossuth utca
 • Szabó Dezső utca
 • Móricz Zsigmond utca
 • Németh Kálmán utca
 • Győrffy István utca

 

A település közterületein gépjárműről, illetve gépjárműből történő árusítás – kivétel mélyhűtött termékek, zöldség, gyümölcs, tej és tejtermékek – TILOS!

Nem adható ki közterület-használati engedély árusító, kereskedelmi és szolgáltató célokat szolgáló 6 négyzetméter alapterületet meghaladó nyílt szerkezetű pultok és állványok létesítéséhez.

 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Aki a közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszerelésüket nem rendeltetésüknek megfelelően, engedély nélkül, engedélytől eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használ, köteles az engedélyező hatóság felhívására a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. E kötelezettség elmulasztása esetén a tulajdonos önkormányzat, illetve megbízottja az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégezteti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 5 napon belül nem tesz eleget.

A közterület engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó amennyiben a használat megfelel az engedélyezési feltételeknek – utólagos kérelmére a hatóság a közterület használatot engedélyezheti.

Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget

 

A döntés elleni jogorvoslat

A Polgármester döntésével szemben a Képviselő-testület felé fellebbezést lehet benyújtani melynek illetéke 5.000,- Ft.

 

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól szóló

27/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. évi törvény.