Közterület használat engedélyezése, reklám és hirdetőtábla

Reklám célú berendezés kihelyezése nyomtatvány(DOCX)

 

Közterület használat engedélyezése – reklám- és hirdetőtábla

 

A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben hatáskörrel a polgármester rendelkezik. Az illetékességi terület Fót Város Önkormányzat tulajdonában lévő közterületként nyilvántartott bel- és külterületi földrészletei, továbbá az erre vonatkozó szerződés alapján a közterület használatra átadott földrészletek és ingatlanok.

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • Közterület használat engedélykérelem formanyomtatványa. A kérelemhez csatolni kell az országos főúthálózathoz tartozó közutak (2101 j., 2102 j. és a 21101 j. út) kezelőjének hozzájárulását.
  • Fóti Közös Önkormányzati Hivatal által kiadott adóigazolás

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Postai úton, vagy a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán személyes benyújtással.

 

Az ügyfélfogadás ideje:

Hétfő: 8-12 és 13-17 óra

Kedd: 8-12 és 13-16 óra

Szerda: 8-12 és 13-16 óra

Csütörtök: 8-12 és 13-16 óra

Péntek: 8-12 óra

 

Ügyintézés díjszabása:

Az eljárás illetékmentes.

 

Eljárási határidő:

30 nap

 

Alapvető eljárási szabályok:

Az engedély kiadására a kérelem benyújtása után kerül sor. A közterület használati díjat a közterület használat megkezdése előtt kell megfizetni. A határozat kiadására a befizetés igazolását követően kerülhet sor postai úton vagy személyes átvétellel, melyről a közterület használati engedély iránti kérelmen kell nyilatkozni.

Tilos reklámtáblát, reklámhordozót, és egyéb reklám célú berendezést elhelyezni a közút lakott területén kívüli szakasza mellett a közút tengelyétől számított 50 m-en belül.

Aki a közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszerelésüket nem rendeltetésüknek megfelelően, engedély nélkül, engedélytől eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használ, köteles az engedélyező hatóság felhívására a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. E kötelezettség elmulasztása esetén a tulajdonos önkormányzat, illetve megbízottja az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégezteti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 5 napon belül nem tesz eleget.

A közterület engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó amennyiben a használat megfelel az engedélyezési feltételeknek – utólagos kérelmére a hatóság a közterület használatot engedélyezheti.

A reklámtábla tisztán- és karbantartásáról, felújításáról az engedélyesnek gondoskodni kell.

Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

 

 

A döntés elleni jogorvoslat

A Polgármester döntésével szemben a Képviselő-testület felé fellebbezést lehet benyújtani melynek illetéke 5.000,- Ft.

 

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól szóló

27/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. évi törvény.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény.

A reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011.(X.21.) Korm. rendelet.