Kulturált Települési Környezet Díj 2021. év-Pályázati felhívás
Kulturált Települési Környezet Díj 2021. év-Pályázati felhívás
2021.05.18.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kulturált Települési Környezet Díj adományozása tárgyában

Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megyei települések környezetfejlesztési aktivitását, az épített és a természetes környezet minőségének javítására, a települések történeti, településszerkezeti, építészeti értékeinek, karakterének megőrzésére tett erőfeszítéseit, környezetfejlesztési tevékenységét.

Fentiek elismerésére 2021-ban is meghirdetésre kerül a „Kulturált Települési Környezet Díj” című pályázat.

A Díj elnyerésére jogosultak köre

Kulturált Települési Környezet Díj adományozható azoknak a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek részére, akik a megyei települések, vagy jelentős településrészek fejlesztésében kiemelkedő munkát végeztek és ezzel jelentősen hozzájárultak környezetük szebbé, jobbá tételéhez. A díj már megvalósult eredmények elismerésére szolgál.

A pályázaton nem indulhat arról a településről pályázó, amely településről az előző három év során a pályázaton helyezést értek el.

A díjból évente egy adományozható.

A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.

A pályaművek tartalmi bírálati szempontjai

A pályázatok elbírálásának szempontjai az alábbiak:

aa)   környezetfejlesztési aktivitás,

ab)   az épített és a természetes környezet minőségének jobbítása,

ac)    a település történeti, településszerkezeti, építészeti értékeinek, a település karakterének a megőrzése és kialakítása,

ad)   kimagasló teljesítmény, illetve kiemelkedő munka a helyi településfejlesztés területén,

ae)    a települési környezetben végbement pozitív irányú változás mértéke.

A pályázat formai követelményei

A pályázat szöveges részből és fotódokumentációból áll, egybekötött formában.

A szöveges munkarész gépelt, A/4-es vagy A/3-as formátumú dokumentáció lehet, amely tartalmazza a településfejlesztési akció részletes leírását, valamint a település átnézeti térképét az összes akcióterület bejelölésével. A leírásnak azokat a témaköröket kell érintenie, amelyek az akció sikerességének elbírálásához szükségesek.

Az akció előzményeit, lebonyolítását, eredményeit és színvonalát bemutató fotódokumentáció maximum A/4-es formátumú fényképből – esetleg rajzokból is – álljon, amely sikeres pályázat esetén közlésre alkalmas. Amennyiben a pályázónak rendelkezésre állnak, a fotókat digitális formátumban is kérjük benyújtani.

A pályaművek értékelése és döntés

A pályázatokat a Megyei Értéktár Bizottság által meghatározott összetételű szakértői bizottság értékeli, amely a pályázat helyszínén helyszíni szemlét is tarthat. A díj odaítélésére a Megyei Értéktár Bizottság tesz javaslatot a szakértői bizottság értékelése alapján.

A díj adományozásáról a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése dönt. A díj oklevél és plakett formájában kerül átadásra.

A díj kiosztására a Megyenap alkalmából 2021 decemberében megrendezésre kerülő ünnepségen kerül sor.

A pályázat benyújtási határideje

A pályázatot 2021. szeptember 6-ig lehet személyesen eljuttatni vagy postára adni az alábbi címre:

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
Elnöki és Területfejlesztési Iroda
1052 Budapest, Városház u. 7.

A határidő módosítására idén nem lesz lehetőség!

A borítékra kérjük, írják rá a pályázat címét:

„Kulturált Települési Környezet Díj 2021″

Felmerülő kérdéssel, problémával Pányi Zsuzsanna megyei főépítészhez lehet fordulni az alábbi elérhetőségeken:

Tel: +36-1-233-68-61; Fax: +36-1-233-68-90 Mobil: +36-20-9369-607 E-mail: panyiz@pestmegye.hu

Egyéb információk

A pályázaton eredményt elért pályaművek a média útján bemutatásra kerülnek. A díjazásban nem részesített pályaműveket a pályázó kérésére visszaadjuk. Azokat az eredményhirdetéstől számított egy éven belül lehet átvenni személyesen a megyei főépítésznél.

Pályázat leírás:


Facebook