Lakossági tájékoztatás ebösszeírásról!!!
Lakossági tájékoztatás ebösszeírásról!!!
2022.01.14.

Tisztelt Ebtartók!

A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Átv.) 42/B §-a alapján Fót Város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában

2022. február 1-től 2022. április 30-ig ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésre bocsátani.

Felhívjuk a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is. Tehát akik jelen ebösszeírást megelőzően a bejelentésnek eleget tettek, azok ismételten kötelesek a jogszabályban meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani, valamint változás esetén az eb-összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként külön-külön kell kitölteni! Külön felhívjuk a figyelmüket, hogy a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet szerint az állattartó köteles minden 3 hónapnál idősebb ebet veszettség ellen évente beoltatni, valamint az Ávt. alapján a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • személyesen a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán (az adatlap letölthető az önkormányzat honlapjáról vagy beszerezhető az Ügyfélszolgálaton) 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.,
  • postai úton a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. címre, vagy
  • a kitöltött adatlapot csatolmányként elektronikus úton az eb@fot.hu e-mail címre küldve.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy az eb-összeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését az Önkormányzati Hivatal ellenőrzi! Aki, az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. mellékletének d) pontja alapján ebenként 30.000, – forintig terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Együttműködésüket köszönjük!


Facebook