M2 egységes szerkezetbe környezetvédelmi engedélye
M2 egységes szerkezetbe környezetvédelmi engedélye
2020.09.25.

HATÁROZAT

M2 gyorsforgalmi út Budapest – Vác közötti szakasz módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt környezetvédelmi engedélye

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából a Trenecon Tanácsadó és Tervező Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.) által benyújtott kérelemre lefolytatott környezetvédelmi engedély módosítási eljárás lezárásaként az M2 gyorsforgalmi út Budapest – Vác közötti szakasz létesítésére a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (névváltozás folytán 2020. március 1. napjától Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, a továbbiakban: Kormányhivatal) 2018. november 20. napján kelt PE/KTFO/4486-62/2018. számú határozatával (a továbbiakban: Határozat) egységes szerkezetbe foglaltan kiadott környezetvédelmi engedélyt

módosítom,

továbbá a Kormányhivatal jogelődje, az Országos Környezet-és Vízügyi Főfelügyelőség 2004. december 31. napján kelt, 14/2618/24/2004. számú határozatával (a továbbiakban: Alaphatározat) kiadott környezetvédelmi engedélyt, és annak az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 2016. augusztus 11. napján kelt, OKTF-KP/1125-87/2016. számú (a továbbiakban: 3. módosító határozat), valamint az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 2011. szeptember 21. napján kelt 14/1175-38/2011. számú (a továbbiakban: 1. módosító határozat), és az azt módosító, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 2012. január 26. napján kelt 14/1175-55/2011. számú (a továbbiakban: 2. módosító határozat) határozataival történt módosításait, továbbá az Határozat kiadásával zárult eljárás során tett módosításokat magába foglaló Határozatot, és a jelen eljárás során tett módosításokat

egységes szerkezetbe foglalom,

és erre tekintettel az alábbiak szerint rendelkezem:

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) által benyújtott kérelemre

környezetvédelmi engedélyt adok

a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) részére az M2 gyorsforgalmi út Budapest – Vác közötti szakasz létesítésére a korábbi határozatok alapját képező dokumentációk, valamint a jelen eljárás során benyújtott, a Trenecon Tanácsadó és Tervező Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.

3. emelet) által 2020 januárjában készített, a módosítás iránti kérelmet alátámasztó, M2 gyorsforgalmi út

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.

Telefon: (06-1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9163

E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Budapest – Vác közötti szakasz fejlesztése című dokumentáció, valamint korábbi és a jelen eljárásokban közreműködő szakhatóságok állásfoglalása, továbbá a korábbi és a jelen eljárásokba bevont hatóságok nyilatkozata alapján az alábbi előírások megtartásának kötelezettsége mellett.

I.

A tervezett gyorsforgalmi út jellemzői

A beruházó adatai:

Neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Címe: 1134 Budapest, Váci út 45.

Cégjegyzékszám: 01-10-044180 KÜJ szám: 100365768

A tevékenység célja:

A 2/A sz. főút M0 autóút (17+360 km sz.) és Vác észak 2. és 12. sz. főút csomópont (47+566 km sz.) közötti szakasz autóúttá fejlesztése ütemezett kialakítással.

A beruházás ütemezése a következő:

I. ütem: M0 autóút csomópont (17+360) – Vác déli csomópont (37+150 km sz.) közötti szakasz

II. ütem: Vác déli csomópont (37+150 km sz.) -12 sz. főúti csomópont (47+566 km sz.) közötti szakasz

A létesítmény helye:

Az M2 gyorsforgalmi út Budapest – Vác között meglévő 2/A sz. főút vonalán épül meg, figyelembe véve a már megépült 6,4 km hosszú 2×2 sávot, illetve forgalmi csomópontokat és keresztezéseket.

A tervezett tevékenység nyomvonala, főbb műszaki jellemzői:

Az engedélyezett nyomvonalszakasz (17+360 – 47+566 km sz.) által érintett települések: Budapest XV. kerület, Dunakeszi, Fót, Göd, Sződ, Sződliget, Csörög, Vác, Kösd.

Az engedélyezett nyomvonalszakasz kezdő pontja (17+360 km sz.) az M0 autóúttal kapcsolatot létesítő csomópont. Ezt követően a nyomvonal a 17+850 – 19+300 km szelvények között közel párhuzamosan halad az út jobb oldalán húzódó Rákospalota – Újpest – Veresegyház – Vác vasútvonallal.

Az útvonal a 18+364 km szelvényben keresztezi a Mogyoródi-patakot. Az Alagi major bekötő útja alatt a 18+560 km szelvényben aluljáróban halad át, a 18+700 km szelvényben gyalogos felüljáró épült az út által a településtől elválasztott vasútállomás megközelítésének a biztosítására. A 20+853 km szelvényben aluljáró található a 2101 j. út alatt. A keresztezésnél átlós-féllóhere csomópont épült ki Fót és Dunakeszi városok részére. A 22+803 km szelvényben az út jelenleg aluljáróban halad át a 21101 jelű Dunakeszi – Fót összekötő út alatt. Itt épült a Fóti félcsomópont, mely Fót, illetve Dunakeszi és Budapest között biztosít összeköttetést. A 24+903 km szelvényben az új Dunakeszi forgalmi csomópont került kialakításra, a 25+260 km szelvényben a korábbi Dunakeszi pihenőhely bővítésre került. A 26+692 km szelvénynél az Alsógöd felé vezető földútnál, a 28+440 km szelvényben pedig a 21107 j. útnál található felüljáró az autóút felett. A 21107. jelű út keresztezésénél épült ki a Göd-Újtelepi forgalmi csomópont.

A 29+964 km szelvénynél a Vácrátót felé vezető földút keresztezésnél közúti aluljáró épült. Az Ilka II. vízfolyáson patakhíd épült az M2 autóút jobbpálya, valamint az útvonal mindkét oldalán vezető párhuzamos utak (Hajcsár út) alatt. A bal pályán az Ilka II. patak felett új híd épül a 30+765 km szelvényben.

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.

Telefon: (06-1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9163

E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu Web: http://www.kormanvhivatal.hu/hu/pest

A nyomvonal a 32+000 km szelvényben aluljárón keresztezi az átvezetett földutat. Ez az aluljáró különszintű kapcsolatot biztosít Sződ és Göd-Nevelek településrész között. A 33+335 km szelvényben a Sződ-Rákos-patak felett a bal pálya új hídja épül. A 33+700 km szelvényben Sződ és Sződliget között a vasúti megállóhely megközelítése érdekében a gyalogos forgalom kiszolgálására gyalogos felüljáró található.

A 33+935 km szelvényben a 21112. jelű út felüljárón keresztezi az M2 autóutat. Az úthoz jelenleg csatlakozó különszintű forgalmi csomópont átépítésre kerül. A megmaradó műtárgy kerékpáros és gyalogos forgalom átvezetésére szolgál. A 21112 j. út módosított nyomvonalának keresztezésénél (34+342 km szelvénynél) új forgalmi csomópont épül, és a jelenlegi sződi csomópont ágai megszüntetésre kerülnek. Az új csomópont és a hozzá csatlakozó távlati 2135 j. összekötő út kapcsolatot biztosít az M2 gyorsforgalmi út felől a 2. sz. főút, Vác és a tervezett váci Duna-híd felé.

A nyomvonal a 36+206 km szelvényben felüljárón keresztezi a 2104 jelű utat, a MÁV Aszód – Vác vasútvonalat és a vasút déli oldalán vezető földutat. Ebben a km szelvényben található a Vác-déli fél-lóhere típusú csomópont is. Ezt követően a nyomvonal elkerüli a volt szovjet laktanya és a Mária udvar lakott zárt kert területét, és a 37+704 km szelvényben keresztezi a Gombás-patakot.

Az út északi irányba fordul, és a 38+792 km szelvényben külön szintben, aluljáróval keresztezi a 2106 jelű utat. Itt épül a „Vác-keleti” forgalmi csomópont. A 38+080 km szelvénytől a jobb oldalon kapaszkodósáv épül. A kapaszkodósáv vége a 40+660 km szelvényben van. A 42+233 km szelvényben negyed lóhere – fél rombusz típusú „Vác, Kösd úti” forgalmi csomópont épült. A csomópontig a távlatra tervezett teljes keresztmetszet jobb pályája épült meg, ezt követően a 42+429 – 42+818 km szelvények közötti átmeneti szakasz, majd a bal pálya valósult meg. A nyomvonal ezután a Cindróka dűlőn észak¬nyugatnak fordulva keresztezi a gerincet, majd leereszkedik a meredek Pap-völgybe. A 42+760 – 45+120 km szelvények között a bal oldali kapaszkodósáv már kiépült. Ezen a szakaszon a 10 m magas töltés és a 19 m mély bevágás váltja egymást 5%-os emelkedő mellett.

A 44+945 km szelvényben az út külön szintben, felüljáróval keresztezi a Gombás utat, a 45+170 km szelvényben pedig a Felső-Gombás-patakot. Ezt követően a pályaszint emelkedik, majd észak-nyugati irányba fordul. A 45+430 km szelvényben ikertükrös pihenőhely létesül ott, ahol a ki- és becsatlakozás már megépült.

A nyomvonal a 46+531 km szelvényben felüljáróval keresztezi a DCM szállítószalagot és a DCM Vízmű megközelítő útját. A 47+566 km szelvényben az ún. „Vác északi forgalmi csomópont”-ban egy trombita típusú kiágazással ágazik el a 12. sz. főút, mely az engedélyezett nyomvonalszakasz vége.

Az engedélyezett nyomvonal teljes hossza: 30,2 km.

Területi igénybevétel: ~60,5 ha

Csomópontok:

– Fóti félcsomópont (22+803 km sz.),

– Dunakeszi északi csomópont (24+927 km sz.),

– Göd-Újtelep félcsomópont (26+692 km sz.),

– Szödligeti csomópont (34+342 km sz.),

– Vác déli csomópont (36+206 km sz.),

– Vác keleti csomópont (38+792 km sz.),

– Vác, Kosdi úti csomópont (42+233 km sz.),

– Vác északi csomópont (47+566 km sz.).

Jelentősebb vízfolyás keresztezések:

– Mogyoródi patak (18+364 km sz.),

– Ilka II. patak (30+765 km sz.),

– Sződ-Rákos-patak (33+335 km sz.),

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.

Telefon: (06-1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9163

E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu Web: http://www.Kormanvhivatal.hu/hu/pest

Gombás-patak (37+704 km sz.), Felső-Gombás-patak (45+170 km sz.).

Pihenőhelyek:

– Dunakeszi pihenőhely (25+260 km sz.),

– „Ikertükrös” pihenőhely (45+430 km sz.).

Tervezési alapadatok:

– Tervezési osztály: K.ll.

– Környezeti körülmény: A

– Tervezési sebesség: 110 km/h

– Koronaszélesség: 25,0 m,

– Forgalmi sávok száma: 2×2,

– Az M0 autóút – Dunakeszi csomópontok közötti szakaszon az üzemi sáv megnyitásával az M2 autóút 2×3 sávra bővül időszakos forgalmi rendként a legterheltebb reggeli és délutáni csúcsidőszakokban.

– Forgalmi sávszélesség: 3,5 m,

– Leállósáv: 2,5 m,

– Elválasztó sáv: 4,0 m.

A nyomvonalszakaszon új mérnökségi telep kialakítására nem kerül sor. A szakasz ellátása a meglevő két mérnökségi telepről biztosítható.

PE-KTFO-282-86-2020 Anonimizált határozat


Facebook