Meghívó – KT ülés 2021.07.08 9:00óra
Meghívó – KT ülés 2021.07.08 9:00óra
2021.07.05.

M E G H Í V Ó

Fót Város Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2021. július 8-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő terem

 (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS

 1. Rendeletalkotás a kötelező maszkviselésről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

(147. sz.  anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:

 • Az Önkormányzat 2021-2024. évekre szóló Gazdasági Programja
  (126. sz. anyag – korábban közreadott anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:

 • Döntés 40 km/h sebességkorlátozás bevezetéséről Fót, Vadas dűlő, Bagoly dűlő teljes közúti területén

(132. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:

 • Döntés, a Magyar Közút Nzrt-vel kötött jelzőlámpa üzemeltetési együttműködési megállapodás módosításáról

(137. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:

 • A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi útellenőri beszámolójának elfogadása

(102. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:    Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

Játékosné Kovács Márta – Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

 • Döntés a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

(143. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:    Hamala Katalin GESZ igazgató

 • Tájékoztató a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének első negyedéves teljesüléséről és a Kft. megbízásos beruházási tevékenységéről

(135. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

 • „Villamos energia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2022.” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása

(131. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:    Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 • „Gázenergia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2021-2022.” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása

(130. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:    Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 1. Döntés a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ
  igazgatói (intézményvezetői) munkakörre benyújtott pályázatok véleményező bizottságáról

(149. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:

 1. Döntés – előkészítés Fót 020/67 hrsz.-ú út elnevezéséről

(122. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:

 1. Tájékoztatás a 2021. május 31-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(145 sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:

 1. Javaslat a Polgármester és az Alpolgármester részére történő jutalom kifizetéséről

(150. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:

 1. Egyebek napirend

ZÁRT ÜLÉS

 1. Döntés a Fót 1988/A/1 hrsz-ú ingatlan értékesítési pályázatának kiírásáról 

(Z/139. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:

 • 2./ Döntés a Fáy Présház tulajdonrészének megvásárlásáról

(Z/146/A sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:

 • Kérelem háziorvosi praxisjog adásvétellel történő átruházásának engedélyezésére

(Z/144/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:

Kelt: Fót, 2021. július 2.

Dr. Vass György
polgármester

Az ülésről videofelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik

.


Facebook