Meghívó – KT ülés 2021.09.01.
Meghívó – KT ülés 2021.09.01.
2021.09.01.

M E G H Í V Ó

Fót Város Önkormányzatának

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2021. szeptember 2-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó

rendkívüli ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház – Szalkay terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS

  1. Döntés Fót Város Önkormányzat könyvvizsgálói feladatok ellátásáról

(165. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:

  • Déli Vállalkozási Területre vonatkozóan a településrendezési eszközök módosítása: döntés a környezeti vizsgálat szükségességéről

(166. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:

  • Döntés a Nemzeti Filmintézettel kötendő településrendezési szerződésről

(125/A. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:

  • EUROTRUST CONSULTING Kft.-vel kötendő Településrendezési előszerződés

(168. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:

ZÁRT ÜLÉS

  1. Döntés óvadék megfizetés alóli mentesítésről 

(Z/161. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:         –

Kelt: Fót, 2021. augusztus 31.

dr. Vass György

polgármester

A Meghívót kapják:

Képviselő-testület

Országgyűlési képviselő

Járási Hivatalvezető

Jegyző, aljegyző

Osztályvezetők

Hirdetmény útján lakosság

Az ülésről videófelvétel készül.


Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.


Facebook