Meghívó KT-ülés 2022.01.27 9:00óra
Meghívó KT-ülés 2022.01.27 9:00óra
2022.01.24.

M E G H Í V Ó Fót Város Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 27-én (csütörtök) 9.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház
(2151 Fót, Vörösmarty tér 3. Muharay terem)

NAPIREND ELŐTTI:

Polgármesteri beszámoló a két beszámoló közt eltelt időszakról.
(15. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Rendelet-alkotás az Önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 18/2021 (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
(23. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Intézményvezetők
Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezető

2./ Építésügyi tilalmakkal összefüggő rendeletek módosításáról
(10. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

3./ Rendeletalkotás a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről, valamint a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés felülvizsgálata
(11. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezető

4./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
(12. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezető
Nyilas Anna – Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

5./ Helyi építési szabályzat önkormányzati rendelet módosítása – 3 számú melléklet javítása az Mk-1 övezet paramétereiben. Hiba javítás
(21. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

6./ Fót Város Polgármesterének szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
(5. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

7./ Döntés az alpolgármester illetményének megállapításáról
(7. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

8./ Döntés a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről
(9. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

9./ Döntés a 2022. január 1. – 2023. december 31. időszakra szóló Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadásáról
(3. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Szabó Ildikó – ESZEI igazgató
szociális kerekasztal tagjai

10./ Döntés Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény Alapító Okiratának módosításáról
(13. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Szabó Ildikó ESZEI igazgató

11./ Posta Logisztikai Központ 5453/18 hrsz-ú telek rendezése. Partnerségi egyeztetés lezárása
(8. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

12./ Döntés a RODEN Mérnöki Iroda Kft-vel – „2151 Fót, Barackos gázellátó „külső” vezeték tervezése” – szerződés megállapodás – tárgyában
(18. sz. anyag – későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

13./ Döntés 15 fő idősotthoni férőhely átvételéről és kialakításához való hozzájárulás tárgyában
(4. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

14./ 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatár kijelölésének véleményezése
(2. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

15./ FC Budapest Sólymok támogatási kérelme
(16. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

16./ Tájékoztatás a 2021. december 31-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(6. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

17./ Támogatási szerződések megkötése a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesülettel
(24. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

18./ Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2022.” tárgyban megjelent pályázaton történő részvételről
(20. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

ZÁRT ÜLÉS

1./ Fót 0203/1 hrsz. területen lévő erdő igénybevétele
(Z/1. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Forgács István

2./ Fellebbezés településképi bejelentés tárgyában
(Z/22. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

3./ Döntés a Fót 2593/2 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonrészének értékesítéséről.
(Z/19. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

Kelt: Fót, 2022. január 21.

dr. Vass György
polgármester

A Meghívót kapják:
Képviselő-testület
Országgyűlési képviselő
Járási Hivatalvezető
Jegyző, aljegyző
Osztályvezetők
Rendőrkapitány, őrsparancsnok
Intézményvezetők
Szociális kerekasztal tagjai
Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezető
Nyilas Anna – Fóti Közszolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
Forgács István
Hirdetmény útján lakosság

Az ülésről videófelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.


Facebook