Meghívó – KT-ülés 2022.03.31 9:00óra
Meghívó – KT-ülés 2022.03.31 9:00óra
2022.03.25.

M E G H Í V Ó

Fót Város Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE március 31-én (csütörtök) 9.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház
(2151 Fót, Vörösmarty tér 3. Muharay terem)

NAPIREND ELŐTTI:

⦁ Polgármesteri beszámoló a két beszámoló közt eltelt időszakról
(80. sz. anyag – későbbi közreadású)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Javasolt meghívott: –

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Rendeletalkotás az önkormányzati intézményekkel közalkalmazotti vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók juttatásairól szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(74. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Szabó Ildikó ESZEI igazgató
Hamala Katalin GESZ igazgató

2./ Döntés a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a Polgármester jutalmáról szóló 14/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(44. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

3./ Döntés önkormányzati ellátásokkal kapcsolatos rendeletek módosításáról, továbbá a Magyarországi Evangélikus Egyház által fenntartott Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálattal kötendő ellátási szerződésről
(55. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Szabó Ildikó ESZEI igazgató

4./ Beszámoló a szociális és gyermekjóléti intézmények 2021. évi szakmai munkájáról, döntés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2021. évi ellátásáról készült átfogó értékelés jóváhagyásáról, valamint a nyári szünidei gyermekétkeztetéshez történő önkormányzati hozzájárulásról
(57. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Szabó Ildikó ESZEI igazgató

5./ Tájékoztató a 2021. évi önkormányzati támogatások elszámolásáról
(58. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

6./ Beszámoló a települési folyékony-hulladék közszolgáltatás 2021. évi ellátásról
(62. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: FÓTSZIPPI Kft.

7./ Beszámoló az erdészeti szakirányítási feladatok 2021. évi ellátásáról és a 2022. évi feladattervről
(63. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: ER-TERV Bt.

8./ Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása a 2022/2023. nevelési évre
(68. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

9./ Döntés „Fót Város településfejlesztési koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának” Megalapozó Vizsgálatáról
(78. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Nordic Consulting Kft.

10./ Döntés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról
(48-A. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: DTkH Nonprofit Kft.

11./ Fóti Aqua Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
(69. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

12./ Döntés a „Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kötendő egyedi megbízási szerződésekről a 2022. évi költségvetési rendelet alapján” – tárgyában
(67. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária (Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.)

13./ Döntés a Fót, Somlyó tó – „Tó Büfé és mini ABC” üzlethelyiség pályázati kiírásáról
(75. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária (Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.)

14./ Hozzájárulás dr. Fűrész József háziorvos részére a 2. számú háziorvosi körzetben lévő praxis működtetéséhez
(71. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

15./ Fóti Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezése
(70. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

16./ Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
(72. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

17./ Döntés a „Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és közbeszerzésekhez kapcsolódó jogi szakértői feladatok ellátása a 2022.04.01. – 2024.03.31. közötti időszakban” tárgyú versenyeztetési eljárásban
(73. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

18./ Döntés kacsaetető automaták térítésmentes kihelyezéséről a Somlyó-tó területén (60. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Szabó-Havas Csaba (Élővizeinkért Alapítvány kuratóriumi elnöke)

19./ Döntés a Fót-Kurjancs területén közvilágítás fejlesztésről
(64. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Guti Sándorné

20./ Döntés a Fót 1/1 és 1/3 hrsz-ú ingatlanok ingyenes tulajdonba vételéről
(79. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:

21./ Tájékoztatás a 2021. február 28-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(65. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

22./ Döntés 40 km/h sebességkorlátozás bevezetéséről Fót, Kurjancs településrész teljes közúti területére
(S1-77. sz. anyag – későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: –
Javasolt meghívott: –

23./ EGYEBEK

ZÁRT ÜLÉS

1 A Fóti-Lángos Kft. hátralék részletfizetési kérelméről
(Z/59. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

2./ Döntés a Telekom Fót 7 bázisállomásra vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről (Z/66. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

Kelt: Fót, 2022. március 25.

Dr. Vass György
polgármester

A Meghívót kapják:

Képviselő-testület
Országgyűlési képviselő
Járási Hivatalvezető
Jegyző, aljegyző
Osztályvezetők
Rendőrkapitány, őrsparancsnok
Szabó Ildikó ESZEI igazgató
Hamala Katalin GESZ igazgató
FÓTSZIPPI Kft.
ER-TERV Bt.
DTkH Nonprofit Kft.
Sólyomvári Erika Mária (Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.)
Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
Szabó-Havas Csaba (Élővizeinkért Alapítvány kuratóriumi elnöke)
Guti Sándorné Fót-Kurjancs, Ibolya utca 147. szám
Hirdetmény útján a lakosság

Az ülésről videófelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.


Facebook