Meghívó – KT-ülés 2022.04.28 9:00óra
Meghívó – KT-ülés 2022.04.28 9:00óra
2022.04.22.

M E G H Í V Ó

Fót Város Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE április 28-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó rendes ülésére.
Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház (2151 Fót, Vörösmarty tér 3. Muharay terem)

NAPIREND ELŐTTI:

• Polgármesteri beszámoló a két beszámoló közt eltelt időszakról
(89. sz. anyag – későbbi közreadású)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Javasolt meghívott: –

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Döntés a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 2021. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
(87. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Hamala Katalin GESZ igazgató

2./ Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének első negyedéves teljesüléséről, a Kft. megbízásos beruházási tevékenységéről és a Kft. hatályos szerződéseinek összefoglalója
(86. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

3./ Döntés a Fót Sportegyesület által Pest Megye Önkormányzatától – a Civil Támogatási Alap 2. sz. pályázaton a sportöltöző felújítására – elnyert támogatás felhasználásáról és a Fót Sportegyesület részére vissza nem térítendő fejlesztési támogatás nyújtásáról
(85. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető
Kapitány Zoltán, Fóti Sport Egyesület

4./ Üzemeltetési szerződés megkötése az FSE-vel a műfüves focipálya kapcsán
(94. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Kapitány Zoltán, Fóti Sport Egyesület

5./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a TOP_Plusz-1.2.1-21 és TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú pályázatokon elnyert támogatások felhasználására
(84. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

6./ Döntés a BKM NZrt-vel kötendő Vállalkozási szerződésről
(92. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

7./ Döntés a Magyar Telekom Nyrt. távközlési hálózat építéséhez – Fót, Keleti Márton utca TMH, Fót 2 optikai ellátása kiviteli terv felülvizsgálata
(93. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

8./ Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény intézményvezetőjének kérelmére munkavégzés alóli mentesítése, valamint döntés az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény (magasabb vezető) munkakör pályázati kiírásáról
(95. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Szabó Ildikó ESZEI igazgató

9./ Tájékoztatás a 2022. március 31-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (90. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

10./ EGYEBEK

PJGB 2022.04.21 nyíilt ülés véleménylap

ZÁRT ÜLÉS

1./ Beszámoló az Önkormányzat jogi képviselete ellátásának tapasztalatairól a 2021. február 28. és 2022. február 28. közötti időszakról
(Z/88. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Halászné dr Balkay Hanna ügyvéd
dr. Turi György ügyvéd

Kelt: Fót, 2022. április 22.

Dr. Vass György
polgármester

A Meghívót kapják:

Képviselő-testület
Országgyűlési képviselő
Járási Hivatalvezető
Jegyző, aljegyző
Osztályvezetők
Főépítész
Rendőrkapitány, őrsparancsnok
Hamala Katalin GESZ igazgató
Szabó Ildikó ESZEI igazgató
Sólyomvári Erika Mária (Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.)
Kapitány Zoltán, Fóti Sport Egyesület
Halászné dr Balkay Hanna ügyvéd
dr. Turi György ügyvéd
Hirdetmény útján a lakosság

Az ülésről videófelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.


Facebook