Meghívó – KT ülés 2023.05.31 09:00 óra
Meghívó – KT ülés 2023.05.31 09:00 óra
2023.05.25.

Meghívó Fót Város Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2023. május 31-én (szerda) 9.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény – Szalkai terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

NAPIREND ELŐTTI:
Polgármesteri beszámoló a két beszámoló közt eltelt időszakról
(125. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: –
Javasolt meghívott: –

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet I. sz. módosításáról
(98. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Juhász Péter könyvvizsgáló
Intézményvezetők


2./ A közterületek elnevezésének és házszám megállapításának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
(106. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:

3./ Döntés a lakások és helyiségek bérbeadására, elidegenítésére, valamint a hasznosítással összefüggő díjakra vonatkozó szabályokról szóló 21/2020 (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(114. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:

4./ Döntés Fót Város Önkormányzatának a közhiteles nyilvántartásban szereplő törzskönyvi adatainak módosításáról, továbbá a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a Polgármester jutalmáról szóló 14/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(19/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:

5./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről – az Önkormányzat Közbiztonsági Koncepciójának és annak Feladattervének felülvizsgálata
(104. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Orosz Anikó, ESZEI igazgató
Farkas Imre r. ezredes rendőrkapitány
Novák Zsolt r. alezredes mb. őrsparancsnok

6./Döntés a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról és a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
(112. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:

7./Beszámoló a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről
(102. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:

8./Fót Fejlődéséért Közalapítvány 2022. évi beszámolójának elfogadása
(110. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Ivanov-Kiss Melinda kuratóriumi elnök

9./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása
(118. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.

10./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi útellenőri beszámolójának elfogadása
(119. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft

11./ Gázenergia beszerzés önkormányzati fogyasztási helyekre a 2023-2024-es gázévre
(100. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet


12./ Nyersanyag beszerzés Fóti Központi Konyha részére
(101. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet

13./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel csapadékvíz elvezetés tervezési feladatok ellátására
(105. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.

14./ Döntés Fót, Szabó Dezső utcán a Pipacs utcai gyalogátkelőhely közelében buszmegállók létesítésére tervezési feladatról
(111. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:

15./ Döntés a Fót Sportegyesülettel – a sportöltöző felújítása céljából – megkötött Támogatási szerződések módosításáról
(96/B. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Kapitány Zoltán elnök – Fót Sportegyesület


16./ Döntés a városi óvodák átszervezésével kapcsolatban az Alapító és Megszüntető Okiratokról
(42/B. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:

17./ Döntés a III. sz. és az V. sz. háziorvosi körzet ellátásáról szóló egészségügyi-feladatellátási szerződés felmondásával kapcsolatos intézkedésekről
(109. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Vozák Mária
Dr. Szép Imre

18./ Döntés a nem önkormányzati alapfeladatellátást megvalósító egészségügyi helyiségek bérlői által fizetendő működési költségekről
(108. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Emergency Service Kft., Pandulia Gyógyszertár, Yarus Trade Kft, Synlab Kft.

19./ Döntés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján használati mintaszerződés elfogadásáról az önkormányzati vagyonelemek ingyenes használatba adásához
(117. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:

20./ Fáy présház bérleti szerződésének módosítása
(124. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:

21./ Tájékoztatás a levegőszennyezettség mérésről
(90/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:

22./ Döntés „Fót” domain névhasználat iránti kérelem tárgyában
(113. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Korányi Katalin Fóti Lepkék Kulturális Alapítvány

23./ Sipos Pál Ösztöndíj-támogatási pályázatok elbírálása
(103. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök 
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:

24./ Döntés a Kulturális és Közművelődési Alap felhasználására beérkezett pályázatok elbírálásáról
(121. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök 
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:

25./ Döntés a Sport Alap felhasználására beérkezett pályázatok elbírálásáról
(122. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök 
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:

26./ A Környezetvédelmi Alap pályázati előirányzatának terhére a környezetvédelmi tevékenységek támogatására kiírt pályázatok elbírálása
(68/A. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Kft.
Pályázók

27./ A helyi jelentőségű épített örökség Pályázati Alap előirányzatának terhére a helyi építészeti örökség állagának megóvására kiírt pályázatok elbírálása
(75/A. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:

28./ Tájékoztatás a 2023. április 30-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és átruházott hatáskörben hozott döntésekről
(107. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:

29./ Döntés az Országgyűlésnek az orosz-ukrán háború tárgyában hozott 5/2023.(III.31.) OGY-határozatához történő csatlakozásról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta:
Javasolt meghívott:

30./  Egyebek

ZÁRT ÜLÉS

  1. Döntés a Fót belterület 4896, 4897, 4898, 4899, 4900 hrsz.-ú ingatlanok ügyében
    (Z/115. sz. anyag)
    Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
    Tárgyalta: PJGB
    Javasolt meghívott:

Kelt: Fót, 2023. május 25.

Véleménylapok

Dr. Vass György
polgármester


Facebook