MEGHÍVÓ – KT ÜLÉS 2023.07.06 09:00 ÓRA
MEGHÍVÓ – KT ÜLÉS 2023.07.06 09:00 ÓRA
2023.06.30.

Meghívó Fót Város Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2023. július 06-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény – Szalkai terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

NAPIREND ELŐTTI:

• Polgármesteri beszámoló a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
(142.sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta:
Javasolt meghívott:

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet II. sz. módosításáról
(144. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Juhász Péter könyvvizsgáló
Intézményvezetők


2./ Környezetvédelmi tárgyú rendeletek felülvizsgálata
(143. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:


3./ Döntés védőnői feladatellátással kapcsolatos helyi rendeletek felülvizsgálatáról
(150. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:


4./ Változtatási tilalom elrendeléséről szóló 13/2021(VII.9.) önkormányzati rendelet módosítása
(138. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:


5./ Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntés meghozatala
(88/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:


6./ Tájékoztató Fót egészségügyi ellátásának helyzetéről az egészségügyi szolgáltatók 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolók szerint
(154. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Orosz Anikó
Arnold László
Orvosok, orvosi ügyelet


7./ ESZEI Alapító Okiratának és SZMSZ-nek módosítása
(152. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Orosz Anikó
Arnold László


8./ Apponyi Franciska Egyesített Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének, Pedagógiai Programjának és 2023/2024-es évre vonatkozó Munkatervének jóváhagyása
(151. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Jusztinné Rick Éva intézményvezető

9./ Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képező Gyűjtőköri szabályzat jóváhagyása
(159. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ vezetője – Kaba Eszter

10./ Döntés a Vissza a Vadonba Gyermekfejlesztő és Szülősegítő Sportegyesület területhasználatáról
(92/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Borbély Balázs Ákos – Vissza a Vadonba Gyermekfejlesztő és Szülősegítő Sportegyesület elnök

11./ Döntés az ÚMT Sport Management Kft. 2022. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról
(134. sz. anyag-későbbi közreadású)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: ÚMT Sport Management Kft.- Vasa Zoltán

12./ Döntés Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023.évi üzleti tervének módosításáról Európai Uniós pályázatíró tevékenységgel összefüggésben
(158. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Kft.


13./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a „Fót, Kossuth utca 3. szám alatti (1528/1 hrsz) – korábban – Vas és Műszaki bolt épületrész GESZ irodák elhelyezéséhez alkalmas átalakításához” szükséges feladatok ellátására
(140. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Kft.


14./Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a Luther Márton tér 1. szám alatti (Hrsz:1526) épület felújítás-átalakításhoz szükséges – tervezési munkák” elvégzésére
(141. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Kft.


15./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a Keleti Márton utcán (Hrsz:2021) új gyalogátkelőhely, a csatlakozó elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút szakasz és kapcsolódó közvilágítás tervezési feladatainak elvégzésére
(153. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Kft.


16./ Együttműködési megállapodás a Fóti Romtemplom Alapítvánnyal
(156. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:


17./ Tájékoztatás a 2023. június 30-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és átruházott hatáskörben hozott döntésekről
(155. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:

18./ Javaslat a Polgármester részére történő jutalom kifizetéséről
(160. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott:

19./ Egyebek

ZÁRT ÜLÉS

1./ Megállapodás a Fót, 0203/1 hrsz.-ú ingatlan telekalakítással vegyes adásvételével kapcsolatban felmerült költségek megosztásáról
(Z/145. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: érintett tulajdonosok

2./ Döntés M. H. lakáskérelméről
(Z/148. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

Kelt: Fót, 2023. június 30.

Véleménylapok

Dr. Vass György
Polgármester


Facebook