Meghívó – KT-ülés 2024.02.29 9:00 óra
Meghívó – KT-ülés 2024.02.29 9:00 óra
2024.02.23.

Meghívó – Fót Város Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2024. február 29-én (csütörtök) 9 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye:
Vörösmarty Művelődési Ház és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény – Szalkai terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

NAPIREND ELŐTTI:

• Polgármesteri beszámoló a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
(46.sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: –
Javasolt meghívott: –

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet IV. sz. módosításáról
(27. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Juhász Péter könyvvizsgáló, Intézményvezetők

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzattal és az önkormányzati intézményekkel közalkalmazotti vagy egyéb jogviszonyban állók juttatásairól szóló 9/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(34. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

3./ Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének megalkotása
(28. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Juhász Péter könyvvizsgáló, Intézményvezetők

4./ Barackos lakóterület fejlesztésével összefüggő döntések
(50. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

5./ Fót Város 2023-2030. évekre vonatkozó Klímastratégiája
(24. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Spatialist Kft.

6./ Fót Város Tájvédelmi Koncepciója 2023.
(17. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: RENATUR 2005 Bt.

7./ Fót Város Természetvédelmi Koncepciója 2023.
(18. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: RENATUR 2005 Bt.

8./ Beszámoló az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet „Környezetvédelmi keret” sorának felhasználásáról, továbbá javaslat az Önkormányzat 2021-2025. évekre szóló Környezetvédelmi Programja alapján a 2024. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv tartalmára
(25. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

9./ Döntés a Környezetvédelmi Tanácsnok és a Tanácsadó Testület 2024.évi munkatervéről
(53. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

10./ Beszámoló az Önkormányzat 2023. évi közbeszerzéseiről, valamint döntés az Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervéről
(30. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

11./ Döntés a Fót Sportegyesülettel – a sportöltöző felújítása céljából – megkötött Támogatási szerződés módosításáról
(51. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Kaptány Zoltán elnök

12./ Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének negyedik negyedéves teljesüléséről, a Kft. megbízásos beruházási tevékenységéről
(32. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

13./ Döntés 2 db ARH CAM-S1 típusú VÉDA rendszerű mobil traffipax műszer és az elhelyezésükhöz szükséges 4 db Mobil Trafibox beszerzéséről
(40. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

14./Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a Fót, Bölcsőde utca 2. szám alatti ingatlanon megvalósult bölcsőde kiegészítő kerítésének kivitelezéshez szükséges valamennyi feladat ellátására
(37. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

15./Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a  Kisalagi temető - infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges valamennyi feladat ellátására 
(39. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: -

16./Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a Sikátorpusztai bekötőútnál 2db buszváró felújítási feladatainak elvégzésére
(49. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

17./Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel Mogyoródi patak áteresz (Bartók Béla – Virág utca) megépítéséhez szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatására, a kivitelezési munka lebonyolítására
(45. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

18./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel „Szilárd burkolatú út építése a Bartók Béla utcában” szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatására, a kivitelezési munka lebonyolítására
(47. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

19./ Királydombi szabadidőpark projekt megvalósításával kapcsolatos támogatási szerződések módosítása
(52. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

20./ Döntés idegenforgalmi nevezetességre utaló tájékoztató tábla kihelyezéséről az M2 és M3 autópályák mellé 
(23. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: -

21./Döntés a 3554 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
(22. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Szebeni Boglárka – intézményvezető, Németh Kálmán Ált. Isk.
Hamala Katalin – igazgató, Fóti GESZ

22./Tájékoztatás a 2024. január 31-ig lejárt határidejű KT-határozatok végrehajtásáról és átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
(33. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

23./ Egyebek

PJGB Véleménylap

Zárt ülés

1./ Helyi kitüntetések adományozása 2024.
(Z/35. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

2./ Döntés a 2151 Fót, Dózsa Gy. u. 9. fszt. 3. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának rendezéséről
(Z/21. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

Kelt: Fót, 2024. február 23.

    Dr. Vass György

polgármester

Az ülésről videófelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.


Facebook