Meghívó – PJGB 2020.09.17
2020.09.25.

Meghívó Fót Város Önkormányzatának

PÉNZÜGYI, JOGI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2020. szeptember 17-én 9.00 órakor (csütörtök) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház Szalkai terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Rendeletalkotás a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a Polgármester jutalmáról

(27. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: –

2./ Javaslat a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal új SZMSZ-ének elfogadására

(28. sz. anyag – meghívót követő közreadással)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: –

3./ Rendeletalkotás a szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható támogatásokról

(174. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: –

4./ Fót, Móricz Zsigmond utca menti kiemelt fejlesztési terület településrendezési eszközeinek (TSZT és HÉSZ) módosítása

(135/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Máyer Andrea – OBELISZK Studio Kft.

5./ Fót, Helyi Építési Szabályzat módosítása egyszerűsített eljárás szerint

(13/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Máyer Andrea – OBELISZK Studio Kft.

6./ Fót Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének garanciális hibajavítása – jóváhagyás

(15/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Máyer Andrea – OBELISZK Studio Kft.

7./ Döntés az „MLSZ Országos Pályaépítési Program”-ban való részvételről hozott 162/2020.(VII.15) KT-határozat módosításáról

(162/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Kapitány Zoltán elnök, Fóti Sport Egyesület

Pernyész-Ovádi Noémi főépítész

8./ Tájékoztató Fót Város Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről

(179. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: –

9./ Tájékoztató a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évben érvényes szerződéseiről

(180. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: –

10./ Tájékoztató a 2019. évi önkormányzati támogatások elszámolásáról

(81. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: –

11./ Beszámoló a települési folyékony hulladék közszolgáltatás 2019. évi tevékenységéről

(76/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: FÓTSZIPPI Kft.

12./ Belső ellenőri beszámoló a Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény 2019. évi beszámoló vizsgálatáról

(173/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Pamuk Etelka belső ellenőr

13./ Döntés Fót Város Önkormányzat könyvvizsgálói feladatok ellátásáról

(147/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: –

14./ Döntés Fót Város szilárd burkolattal nem rendelkező úthálózatának 2020. évre előirányzott utcáinak terveztetéséről

(43/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: –

15./ Döntés Fót Város Önkormányzat, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet és a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére 1 éves időtartamra történő tisztítószer beszerzés tárgyában versenyeztetési eljárás lefolytatásáról

(189. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: –

16./ Döntés a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás közszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló pályázat kiírásáról

(175. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: –

17./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2021. évi fordulójának támogatására

(177. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: –

18./ Döntés a rendkívüli települési támogatás természetben nyújtott tűzifa beszerzése tárgyában

(178. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: –

19./ A Fót 4547 hrsz-ú ingatlan ingyenes megszerzése

(182. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: –

20./ A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ alapítói okiratának módosítása

(185. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Palásti Béla – FKKK intézményvezető

21./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. alapítói okiratának módosítása (181. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária –

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

Játékosné Kovács Márta – Kft. Felügyelő Bizottság elnöke

22./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi második negyedéves kegyeleti tevékenységéről szóló elszámolása

(176. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

23./ Tájékoztató a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2020-as üzleti tervének második negyedéves teljesüléséről

(186. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária –

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

Játékosné Kovács Márta – Kft. Felügyelő Bizottság elnöke

ZÁRT ÜLÉS

1./ Beszámoló az Önkormányzat jogi képviselete ellátásának elmúlt félévi tapasztalatairól

(Z/183. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: –

2./ Beszámoló az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény működését érintő vizsgálatról

(Z/25/A. sz. anyag – meghívót követő közreadással)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Enneraman Bt.

Kelt: Fót, 2020. szeptember 11.

Lévai Sándorné

PJGB elnök


Facebook