Meghívó – PJGB ülés 2022.03.24 13:00óra
Meghívó – PJGB ülés 2022.03.24 13:00óra
2022.03.18.

M E G H Í V Ó

Fót Város Önkormányzatának PÉNZÜGYI, JOGI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2022. március 24-én (csütörtök) 13.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Rendeletalkotás az önkormányzati intézményekkel közalkalmazotti vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók juttatásairól szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(74. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Szabó Ildikó ESZEI igazgató
Hamala Katalin GESZ igazgató

2./ Döntés a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a Polgármester jutalmáról szóló 14/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(44. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

3./ Döntés önkormányzati ellátásokkal kapcsolatos rendeletek módosításáról, továbbá a Magyarországi Evangélikus Egyház által fenntartott Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálattal kötendő ellátási szerződésről
(55. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Szabó Ildikó ESZEI igazgató

4./ Beszámoló a szociális és gyermekjóléti intézmények 2021. évi szakmai munkájáról, döntés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2021. évi ellátásáról készült átfogó értékelés jóváhagyásáról, valamint a nyári szünidei gyermekétkeztetéshez történő önkormányzati hozzájárulásról
(57. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Szabó Ildikó ESZEI igazgató

5./ Ivóvíz – szennyvízcsatorna utólagos rákötések támogatása
(76. sz. anyag – Későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

6./ Tájékoztató a 2021. évi önkormányzati támogatások elszámolásáról
(58. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

7./ Beszámoló a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről
(61. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Béres Ferenc tűzoltó alezredes / tűzoltó-parancsnok

8./ Beszámoló a települési folyékony-hulladék közszolgáltatás 2021. évi ellátásról
(62. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: FÓTSZIPPI Kft.

9./ Beszámoló az erdészeti szakirányítási feladatok 2021. évi ellátásáról és a 2022. évi feladattervről
(63. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: ER-TERV Bt.

10./ Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása a 2022/2023. nevelési évre
(68. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

11./ Döntés „Fót Város településfejlesztési koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának” Megalapozó Vizsgálatáról
(78. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Nordic Consulting Kft.

12./ Döntés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról
(48-A. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: DTkH Nonprofit Kft.

13./ A helyi jelentőségű épített örökség Pályázati Alap előirányzatának terhére a helyi építészeti örökség állagának megóvására kiírt pályázati felhívás kihirdetése
(56. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

14./ Fóti Aqua Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
(69. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

15./ Döntés a „Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kötendő egyedi megbízási szerződésekről a 2022. évi költségvetési rendelet alapján” – tárgyában
(67. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária (Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.)

16./ Döntés a Fót, Somlyó tó – „Tó Büfé és mini ABC” üzlethelyiség pályázati kiírásáról
(75. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária (Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.)

17./ Hozzájárulás dr. Fűrész József háziorvos részére a 2. számú háziorvosi körzetben lévő praxis működtetéséhez
(71. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

18./ Fóti Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezése
(70. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

19./ Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
(72. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

20./ Döntés a „Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és közbeszerzésekhez kapcsolódó jogi szakértői feladatok ellátása a 2022.04.01. – 2024.03.31. közötti időszakban” tárgyú versenyeztetési eljárásban
(73. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

21./ Döntés kacsaetető automaták térítésmentes kihelyezéséről a Somlyó-tó területén (60. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Szabó-Havas Csaba (Élővizeinkért Alapítvány kuratóriumi elnöke)

22./ Döntés a Fót-Kurjancs területén közvilágítás fejlesztésről
(64. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Guti Sándorné Fót-Kurjancs, Ibolya utca 147. szám

23./ Tájékoztatás a 2021. február 28-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (65. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

ZÁRT ÜLÉS
1./ A Fóti-Lángos Kft. hátralék részletfizetési kérelméről
(Z/59. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

2./ Döntés a Telekom Fót 7 bázisállomásra vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről (Z/66. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

Kelt: Fót, 2022. március 17.

Lévai Sándorné s.k.
PJGB elnök


Facebook