Meghívó – PJGB ülés 2022.04.21 9:30óra
Meghívó – PJGB ülés 2022.04.21 9:30óra
2022.04.14.

Meghívó Fót Város Önkormányzatának PÉNZÜGYI, JOGI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

2022. április 21-én (csütörtök) 9.30 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Döntés a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 2021. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
(87. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Hamala Katalin GESZ igazgató


2./ Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének első negyedéves teljesüléséről, a Kft. megbízásos beruházási tevékenységéről és a Kft. hatályos szerződéseinek összefoglalója
(86. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető


3./ A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi első negyedéves kegyeleti tevékenységéről szóló elszámolása
(91. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető


4./ Döntés a Fót Sportegyesület által Pest Megye Önkormányzatától – a Civil Támogatási Alap 2. sz. pályázaton a sportöltöző felújítására – elnyert támogatás felhasználásáról és a Fót Sportegyesület részére vissza nem térítendő fejlesztési támogatás nyújtásáról
(85. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető
Kapitány Zoltán, Fóti Sport Egyesület


5./ Üzemeltetési szerződés megkötése az FSE-vel a műfüves focipálya kapcsán
(94. sz. anyag – Későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Kapitány Zoltán, Fóti Sport Egyesület


6./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a TOP_Plusz-1.2.1-21 és TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú pályázatokon elnyert támogatások felhasználására
(84. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető


7./ Döntés a BKM NZrt-vel kötendő Vállalkozási szerződésről
(92. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető


8./ Döntés a Magyar Telekom Nyrt. távközlési hálózat építéséhez – Fót, Keleti Márton utca TMH, Fót 2 optikai ellátása kiviteli terv felülvizsgálata
(93. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


9./ Tájékoztatás a 2021. március 31-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (90. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


10./ EGYEBEK

ZÁRT ÜLÉS
1./ Beszámoló az Önkormányzat jogi képviselete ellátásának tapasztalatairól a 2021. február 28. és 2022. február 28. közötti időszakról
(Z/88. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Halászné dr Balkay Hanna ügyvéd
dr. Turi György ügyvéd

Kelt: Fót, 2022. április 14.
Lévai Sándorné s.k.
PJGB elnök
A Meghívót kapják:
Képviselő-testület
Országgyűlési képviselő
Járási Hivatalvezető
Jegyző, aljegyző
Osztályvezetők
Rendőrkapitány, őrsparancsnok
Hamala Katalin GESZ igazgató
Sólyomvári Erika Mária (Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.)
Kapitány Zoltán, Fóti Sport Egyesület
Halászné dr Balkay Hanna ügyvéd
dr. Turi György ügyvéd
Hirdetmény útján a lakosság


Facebook