Meghívó – PJGB ülés 2023.06.29 10:00óra
Meghívó – PJGB ülés 2023.06.29 10:00óra
2023.06.23.

Meghívó – Fót Város Önkormányzatának PÉNZÜGYI, JOGI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2023. június 29-én (csütörtök) 10.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:
NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet II. sz. módosításáról
(144. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Juhász Péter könyvvizsgáló
Intézményvezetők

2./ Környezetvédelmi tárgyú rendeletek felülvizsgálata
(143. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

3./ Döntés védőnői feladatellátással kapcsolatos helyi rendeletek felülvizsgálatáról
(150. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

4./ Változtatási tilalom elrendeléséről szóló 13/2021(VII.9.) önkormányzati rendelet módosítása
(138. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

5./ Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntés meghozatala
(88/A. sz. anyag – későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


6./ Tájékoztató Fót egészségügyi ellátásának helyzetéről az egészségügyi szolgáltatók 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolók szerint
(154. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Orosz Anikó
Arnold László
Orvosok

7./ ESZEI Alapító Okiratának és SZMSZ-nek módosítása
(152. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Orosz Anikó
Arnold László

8./ Apponyi Franciska Egyesített Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének, Pedagógiai Programjának és 2023/2024-es évre vonatkozó Munkatervének jóváhagyása
(151. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Jusztinné Rick Éva intézményvezető

9./ Döntés a Vissza a Vadonba Gyermekfejlesztő és Szülősegítő Sportegyesület területhasználatáról
(92/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Borbély Balázs Ákos – Vissza a Vadonba Gyermekfejlesztő és Szülősegítő Sportegyesület elnök

10./ Döntés Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023.évi üzleti tervének módosításáról Európai Uniós pályázatíró tevékenységgel összefüggésben
(158. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Kft.

11./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a „Fót, Kossuth utca 3. szám alatti (1528/1 hrsz) – korábban – Vas és Műszaki bolt épületrész GESZ irodák elhelyezéséhez alkalmas átalakításához” szükséges feladatok ellátására
(140. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Kft.

12./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a Luther Márton tér 1. szám alatti (Hrsz:1526) épület felújítás-átalakításhoz szükséges – tervezési munkák” elvégzésére
(141. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Kft.

13./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a Keleti Márton utcán (Hrsz:2021) új gyalogátkelőhely, a csatlakozó elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút szakasz és kapcsolódó közvilágítás tervezési feladatainak elvégzésére
(153. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Kft.


14./ Döntés a Fót 398 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
(147. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

15./Romtemplom használati szerződés anyaga
(156. sz. anyag – későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

16./Tájékoztatás a 2023. június 30-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és átruházott hatáskörben hozott döntésekről
(155. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

17./Egyebek

ZÁRT ÜLÉS

1./ Megállapodás a Fót, 0203/1 hrsz.-ú ingatlan telekalakítással vegyes adásvételével kapcsolatban felmerült költségek megosztásáról
(Z/145. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Forgács István
Kökényné Nyúka Ágnes
Sziráki Sándor

2./ Döntés M. H. lakáskérelméről
(Z/148. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

Kelt: Fót, 2023. június 23.

Lévai Sándorné s.k.
PJGB elnök


Facebook