Népszámlálás 2022
Népszámlálás 2022
2022.09.27.
Tisztelt Adatszolgáltató Partnerünk!


Köszönjük aktív közreműködését a hivatalos statisztikáról szóló 2016.évi CLV. törvénynek, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/217. (XII.13.) Korm. rendeletnek megfelelő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésében.

Most a népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény alapján a természetes személyeknek, így Önnek vagy az Ön szervezeténél, vállalkozásánál alkalmazásban állóknak a népszámlálásban való kötelező részvételére szeretném felhívni a figyelmet. Abban kérem szíves együttműködését, hogy munkatársai felé az október 16-ig elérhető online önkitöltés lehetőségét kommunikálni szíveskedjen. A belepes.nepszamlalas2022.hu felületen egyszerűen és gyorsan (egy 2–3 fős család esetében fél óra alatt) teljesíthető az adatszolgáltatási kötelezettség. Aki nem él az online önkitöltéssel, október 17. és november 20. között már csak számlálóbiztos közreműködésével, személyesen tehet eleget a kötelezettségének.

A népszámlálás hazánk legnagyobb, mindannyiunk életét érintő statisztikai adatgyűjtése. A népszámlálás során gyűjtött adatok alapvetően határozzák meg a jövőnket, megbízható alapot nyújtanak az országunkat, a településeinket és a közvetlen lakókörnyezetünket érintő legfontosabb döntések előkészítéséhez. Töltsék ki egyszerűen, interneten a kérdőívet!

Bármilyen kérdést megválaszolunk az ingyenesen hívható 80/080-143 zöld számon vagy a kapcsolat@nepszamlalas2022.hu e-mail-cím. A népszámlálással kapcsolatban részletes információt talál a nepszamlalas2022.hu honlapon.

A Központi Statisztikai Hivatal minden adatot bizalmasan kezel, a válaszadók személyes adatait a hazai és az európai uniós adatvédelmi és statisztikai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően védi.

Köszönjük, hogy támogatja a népszámlálás esetében is az online adatszolgáltatást.

 
Budapest, 2022. október 10.

FELHÍVÁS a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére.

Népszámlálásra számlálóbiztosok kerestetnek!

2022. évben tizenhatodik alkalommal kerül sor népszámlálásra. A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatok kivételével kötelező.

Fót Polgármesteri Hivatal számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022. október-november hónapokban bonyolítandó országos népszámláláshoz.

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok látják el a 2022. október 17. – 2022. november 20. közötti időszakban.

A számlálóbiztos feladata a körzet bejárása, a körzethez tartozó internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, az adatfelvétel lebonyolítása, a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele.

A számlálóbiztosnak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • legalább középfokú végzettség,
 • magabiztos alapvető számítógépes ismeretek (tablet kezeléséhez),
 • jó fellépés, beszédkészség, kapcsolatteremtő képesség,
 • konfliktuskezelő készség, motiváltság, precizitás
 • megfelelő helyismeret,
 • titoktartás
 • vállalja a felkészülés során az új ismeretek önálló elsajátítását és a vizsgázást,
 • a felkészüléshez rendelkezik saját eszközzel (PC, laptop, tablet) és internet eléréssel,
 • a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekében rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail címmel

A számlálóbiztos főbb feladatai:

 • otthoni felkészülés keretében a szükséges alapismeretek, segédanyagok elsajátítása és elektronikus vizsga elvégzése
 • az adatfelvétel kezdete előtt az összeíráshoz szükséges a KSH által biztosított elektronikai eszköz (tablet) és tartozékai, számlálóbiztosi igazolvány, az összeíráshoz kapcsolódó nyomtatványok és segédanyagok átvétele
 • a körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése, szükség esetén címpontosítás, új címek felvétele, kapcsolatfelvétel az adatszolgáltatóval, tájékoztatás, a kérdőívek KSH által előírt módon való kitöltése
 • folyamatos ütemes előrehaladás, a címjegyzék vezetése, meghiúsulások dokumentálása a menedzser alkalmazásban
 • folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval, rendszeres beszámoló a terepen tapasztaltakról
 • megtagadások, rendkívüli esetek azonnali jelentése a felülvizsgálónak
 • az adatfelvétel befejezését követően az összeírásra használt elektronikai eszköz (tablet) és tartozékai, számlálóbiztosi igazolvány, címjegyzék, egyéb nyomtatvány, illetve papír alapú jegyzet leadása

A számlálóbiztosok kiválasztása a jegyző feladata.

Elektronikus oktatási rendszerben (e-learning) történő egyéni felkészülést követően tett sikeres vizsga után történik meg a szerződéskötés a számlálóbiztosi feladatok ellátására.

Vállalja a számlálóbiztosi munkával járó napi folyamatos munkavégzést és a jelentős fizikai, szellemi igénybevételt, rugalmas időbeosztással és állandó elérhetőséggel rendelkezik.

SZÁMLÁLÓBIZTOS CSAK NAGYKORÚ, CSELEKVŐKÉPES SZEMÉLY LEHET!

Amennyiben úgy érzi, hogy szívesen venne részt a népszámlálási munkában, a felsorolt feltételeknek megfelel és számlálóbiztosnak jelentkezne kérjük, hogy küldje el nevét és elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail cím) szamlalobiztos@fot.hu emailcímre.

Jelentkezési határidő: 2022. október 3.


Facebook