Pályázat – Aljegyző munkakör
2020.09.24.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű vezetői megbízás

Határozott idő vége: 2021. december 31-ig

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

Aljegyzői munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályban meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése és a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • – Magyar állampolgárság,
  • – Cselekvőképesség,
  • – Büntetlen előélet,
  • – Vezetői tapasztalat – legalább 5 év,

– Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

  • – Jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
  • – Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Hatósági területen szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz

  • – Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai
  • – 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálását követően azonnal.

A munkába lépés feltétele 3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány megléte.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Mihályi Zsolt Apor nyújt, a +36-70-479-5779-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • – elektronikus úton Zajzon-Veres Szilvia részére a hr@fot.hu e-mail címen keresztül
  • – a pályázatot kérjük másolatban megküldeni a jegyzo@fot.hu e-mail címre is.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 25.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a Jegyző javaslatára, a Fót Város Önkormányzatának Polgármestere és Csomád Község Önkormányzatának Polgármestere dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal honlapja (www.fot.hu) (2020. szeptember 10.)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A köztisztviselői jogviszony három hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.


Facebook