Pályázat – Főkönyvelő
2020.11.26.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztály főkönyvelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• Könyvelési folyamatok felügyelete (bank- és pénztárkönyvelés)

• Nettó finanszírozás, bér, tárgyi eszköz, helyi adók, helyesbítők, havi és éves zárásokhoz szükséges könyvelési tételek könyvelése

• Számviteli analitikák ellenőrzése

• Időszaki és éves számviteli zárások

• Időszaki és éves költségvetési jelentések, adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár részére

• Kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral

• A pénzügyi-számviteli szoftver törzsadatainak karbantartása

• A számviteli politika, a számlatükör aktualizálása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

– Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

– Közigazgatásban szerzett tapasztalat,

– Magyar állampolgárság,

– Cselekvőképesség,

– Büntetlen előélet,

– Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

ASP rendszer ismerete,

Mérlegképes könyvelő végzettség- államháztartási szakirányon

Közigazgatási alapvizsga,

Közigazgatási szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz

– Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálását követően azonnal.

A munkába lépés feltétele 3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány megléte.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kanti Gábor nyújt, a

+36-70-500-3489 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– postai úton a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal címére (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) Kérjük a borítékra feltüntetni a munkakör megnevezését: főkönyvelő

– elektronikus úton Zajzon-Veres Szilvia részére a hr@fot.hu e-mail címen keresztül

– a pályázatot kérjük másolatban megküldeni a jegyzo@fot.hu e-mail címre is.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 4.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a Polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló Jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:

kozigallas.gov.hu (2020.10.17.)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A köztisztviselői jogviszony három hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.


Facebook