Pályázat – GESZ főzőkonyhai kisegítő
Pályázat – GESZ főzőkonyhai kisegítő
2020.11.26.

Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet

főzőkonyhai kisegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Szent Benedek utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az élelmezésvezető és a szakács utasítása alapján a közétkeztetéshez alapanyagok előkészítése, árumozgatás, mosogatás, tálalás, főzőtérben takarítás.Munkaidő: 5.30-13.50.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 8 Általános,

 Hasonló intézményben szerzett konyhai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelentő kompetenciák:

 precíz, gondos munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány másolata

 nyilakozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hamala Katalin nyújt, a 27/358-831 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Postai úton, a pályázatnak a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2151 Fót, Dózsa György út 12-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2020. , valamint a munkakör megnevezését: főzőkonyhai kisegítő.

 Elektronikus úton Hamala Katalin részére a ig.fotigesz@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 Fót Város honlapja – 2020. november 30.

 www.fotigesz.hu – 2020. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fotigesz.hu honlapon szerezhet.


Facebook