Pályázat – Igazgatási ügyintéző
Pályázat – Igazgatási ügyintéző
2022.05.23.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A személyi adat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatokat lát el. Gondoskodik a termőföld hasznosításával kapcsolatos jogszabályban meghatározott jegyzői teendők ellátásáról, valamint a KCR rendszer vezetéséről. Ellátja az utcák, közterületek elnevezésével összefüggő feladatokat, házszámozásokat. Adatszolgálatatást teljesít a központi jogszabályban meghatározott szervek részére. Hirdetményekkel kapcsolatos feladatokat lát el.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképesítés, vagy korányablak ügyintézői vizsga,
 • Középfokú végzettség esetén: közgazdasági, közszolgálati, rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Az ellátandó feladat terén szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
  • ASP ismeret- Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  • Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai,
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait,
  • 87/2019. (IV.23) Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör betölthető: 2022. 08. 12.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 06.10.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.06.17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kárpáti Gábor ad, a
+3670/9671823 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző

vagy

 • Elektronikus úton a hr@fot.hu e-mail címen keresztül

és

 • Elektronikus úton jegyzo@fot.hu e-mail címen keresztül.

vagy

 • Személyesen: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyviteli Osztályán, Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbíráslásáról a Polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló a Jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A köztisztviselői jogviszony három hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu, honlapon szerezhet.


Facebook