Álláspályázat – informatikus, honlapszerkesztő
Álláspályázat – informatikus, honlapszerkesztő
2022.08.12.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Kabinet
informatikus, honlapszerkesztő
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a rendszer- és adatgazda feladatokat. Működteti és karbantartja a hírközlő rendszereket és irodai gépeket. Ellenőrzi az informatikai szabályalkotást, szabványosítást, azalkalmazott szoftverek jogtisztaságát. Ellátja az üzemeltetéssel, adatszolgáltatással, adatgyűjtéssel, adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Beszerzi a számítógépes programokat, eszközöket. Biztosítja az internetes információszolgáltatás zavartalan működését. Megteremti és fenntartja a szervezet elektronikus információsrendszereinek biztonságával összefüggő tevékenységek jogszabályokkal való összhangját. Biztosítja a települési szintű térfigyelő kamerarendszerek folyamatos és zavartalan működését. Üzemelteti a Windows servereket.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, informatikus végzettség
 • WordPress tartalomkezelő rendszer ismerete,
 • Microsoft programok üzemeltetői ismerete
 • TCP/IP hálózati ismeretek
 • Active directory, DNS, File server, SQL üzemeltetői ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat választás lebonyolításában,
 • Térinformatikai rendszer kidolgozásában, használatában való legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • VPN ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019 (IV.23.) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes szakmai önéletrajz;
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító igazolás;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Verebes Viktor nyújt, a +36/70 457-0506 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á/10/2022, valamint a munkakör megnevezését: informatikus, honlapszerkesztő.

vagy

 • Elektronikus úton a hr@fot.hu e-mail címen keresztül

és

 • Elektronikus úton jegyzo@fot.hu e-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyviteli Csoport, Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A köztisztviselői jogviszony három hónap próbaidő kikötésével jön létre.


Facebook