Pályázat – Közterület-felügyelő munkakör
2020.10.06.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály

közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Feladatainak ellátása során biztosítja az anyagi és az eljárási jogszabályok maradéktalan érvényre jutását. Feladata a közterületek jogszerű használatának ellenőrzése. Közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet, közrend, közbiztonság, az önkormányzati vagyon védelmében. Együttműködik a hivatal ügyintézőivel. Részt vesz a bűnmegelőzési feladatok végrehajtásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

– Magyar állampolgárság,

– Cselekvőképesség,

– Büntetlen előélet,

– Középiskolai/Gimnáziumi végzettség

– Közterület-felügyelői, rendőri képesítés,

– Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– Gépkocsivezetői engedély,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Felsőfokú végzettség, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen,

Közigazgatásban szerzett gyakorlat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz

– Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálását követően azonnal.

A munkába lépés feltétele 3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány megléte.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

– postai úton a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal címére (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) Kérjük a borítékra feltüntetni a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő

– elektronikus úton Zajzon-Veres Szilvia részére a hr@fot.hu e-mail címen keresztül

– a pályázatot kérjük másolatban megküldeni a jegyzo@fot.hu e-mail címre is.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a Polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló Jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal honlapja (www.fot.hu) (2020. szeptember 30.)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A köztisztviselői jogviszony három hónap próbaidő kikötésével jön létre.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.

Csatolmány:

közterület-felügyelő


Facebook