Pályázat – Polgármesteri Asszisztens
2020.11.26.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Polgármesteri Kabinet polgármesteri asszisztens munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.06.21 –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Polgármester személyi asszisztensi feladatainak ellátása, titkárságra érkező telefonok kezelése. A képviselő-testületi ülések előkészítésével kapcsolatos szervezési feladatok.

Protokoll események szervezése. Kapcsolattartás a testvérvárosokkal. Polgármesteri levelezések.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Felsőfokú képesítés,

• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• ECDL

• jó írásbeli kifejező készség

• gyorsírás

• hasonló területen szerzett legalább 10 év gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

• Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz

• Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

• nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2151 Fót, Vörösmarty tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/27375-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: polgármesteri asszisztens.

vagy

• Elektronikus úton jegyzo@fot.hu oldalon keresztül.

vagy

• Személyesen: , Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a Polgármester dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A köztisztviselői jogviszony három hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.


Facebook