Meghívó – PJGB ülés 2021.06.30 9:00óra
Meghívó – PJGB ülés 2021.06.30 9:00óra
2021.06.26.

M E G H Í V Ó

Fót Város Önkormányzatának

PÉNZÜGYI, JOGI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

2021. június 30-án 9.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS

 1. Rendeletalkotás a kötelező maszkviselésről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

( 147. sz.  anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:

 • Döntés 40 km/h sebességkorlátozás bevezetéséről Fót, Vadas dűlő, Bagoly dűlő teljes közúti területén

(132. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:

 • Döntés, a Magyar Közút Nzrt-vel kötött jelzőlámpa üzemeltetési együttműködési megállapodás módosításáról

(137. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:

 • Tájékoztató a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének első negyedéves teljesüléséről és a Kft. megbízásos beruházási tevékenységéről

(135. sz. anyag – későbbi közreadású anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

Játékosné Kovács Márta – Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

 • A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi útellenőri beszámolójának elfogadása

(102. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:    Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

Játékosné Kovács Márta – Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

 • Döntés a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

(143. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:    Hamala Katalin GESZ igazgató

 • „Villamos energia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2022.” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása

(131. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:    Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 • „Gázenergia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2021-2022.” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása

(130. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:    Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 • Döntés – előkészítés Fót 020/67 hrsz.-ú út elnevezéséről

(122. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:

 1. Döntés a Fáy Présház tulajdonrészének megvásárlásáról

(146 sz. anyag – későbbi közreadású anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:

 1. Tájékoztatás a 2021. május 31-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(145 sz. anyag – későbbi közreadású anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:

ZÁRT ÜLÉS

 1. Döntés a Fót 1988/A/1 hrsz-ú ingatlan értékesítési pályázatának kiírásáról 

(Z/139. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:

Kelt: Fót, 2021. június 25.

Lévai Sándorné s.k.

PJGB elnök

A Meghívót kapják:

Képviselő-testület

Országgyűlési képviselő

Járási Hivatalvezető

Jegyző, aljegyző

Osztályvezetők

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Fóti Kft. FB – Játékosné Kovács Márta

GESZ Hamala Katalin igazgató

Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

Rendőrkapitány, őrsparancsnok

Hirdetmény útján lakosság


Facebook