PJGB meghívó 2021.09.22 12:00 óra
PJGB meghívó 2021.09.22 12:00 óra
2021.09.20.

M E G H Í V Ó

Fót Város Önkormányzatának

PÉNZÜGYI, JOGI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

2021. szeptember 22-én (szerda) 12.00 órakor tartandó

rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS

 1. Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet II. sz. módosításáról

(174. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   –

 • A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a Polgármester jutalmáról szóló 14/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása

(182. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   –

 • Döntés Fót Város Önkormányzata Közművelődési Koncepciójának, valamint a helyi közművelődésről szóló 33/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyásáról

(184. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   Palásti Béla FKKK ügyvezetője

 • Döntés a Fót Város Önkormányzat közszolgálatban álló illetőleg közszolgálatban nem álló munkatársainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről

(183. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   –

 • Beszámoló a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről

(198. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   –

 • Döntés Fót város Önkormányzata és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési és Versenyszabályzatáról

(181. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   –

 • Döntés a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

(196. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK ügyvezetője

 • Döntés a „Kubinyi pályázat -Németh Kálmán Emlékház utcafronti kerítés megvalósítása” – tárgyában

(178. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   Palásti Béla FKKK ügyvezetője

 • Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2022. évi fordulójának támogatására

(187. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   –

 1. Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének második negyedéves teljesüléséről és a Kft. megbízásos beruházási tevékenységéről

(170. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:    Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

                                   Játékosné Kovács Márta – Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

 1. A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

(169. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   –

 1. A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi második negyedéves kegyeleti tevékenységéről szóló elszámolása

(171. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   –

 1. Döntés a „Fót, Városi térfigyelő kamerák – Karbantartási szerződése” – tárgyában (177. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   –

 1. Döntés a Fót, Ady Endre 17. szám alatti épület bontása és az ingatlan körbekerítése – tárgyában

(172. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   –

 1. Beszámoló a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 2020/2021. nevelési évben végzett munkájáról, valamint a Fóti Boglárka Óvoda Tevékenységközpontú Pedagógiai Programjának bemutatása

(186. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   Jusztinné Rick Éva intézményvezető

 1. Döntés a Fóti Boglárka Bölcsőde VEKOP -6.1.1.-21 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” pályázaton nyert épület megvalósításához tervezési szerződés aláírása- tárgyában

(175. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   –

(185. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   Kapitány Zoltán FSE elnök

(179. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   –

(191. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   Lendvai Balázs

(190. sz. anyag – későbbi közreadású anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   –

(197. sz. anyag – későbbi közreadású anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   –

ZÁRT ÜLÉS

(Z/180. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   –

(Z/121. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   –

Kelt: Fót, 2021. szeptember 17.

Lévai Sándorné s.k.

PJGB elnök


Facebook