PJGB ülés 2023.03.23 10:00óra
PJGB ülés 2023.03.23 10:00óra
2023.03.17.

Meghívó Fót Város Önkormányzatának PÉNZÜGYI, JOGI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2023. március 23-án (csütörtök) 10.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS


1./ Beszámoló a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről
(70. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Béres Ferenc tűzoltó alezredes / tűzoltó-parancsnok

2./ Beszámoló a szociális és gyermekjóléti intézmények 2022. évi szakmai munkájáról, döntés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2022. évi ellátásáról készült átfogó értékelés jóváhagyásáról
(53. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Orosz Anikó ESZEI igazgató

3./ Beszámoló a települési folyékony-hulladék közszolgáltatás 2022. évi ellátásról
(57. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: FÓTSZIPPI Kft.

4./ Beszámoló az erdészeti szakirányítási feladatok 2022. évi ellátásáról és a 2023. évi feladattervről
(58. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: ER-TERV Bt.

5./ Döntés egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról és új gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról
(56. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének megalkotása
(41. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

7./ Döntés Fóti Turisztikai és Városmarketing Közhasznú Nonprofit Kft. alapításáról
(69. sz. anyag – későbbi közreadású)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

8./ Tájékoztató a 2022. évi önkormányzati támogatások elszámolásáról
(65. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

9./ Sipos Pál Ösztöndíj-támogatási pályázatának kiírása
(64. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

10./ A Sport Pályázati Alap pályázati keretében pályázati felhívás elfogadása
(62. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

11./ A Kulturális és Közművelődési Alap pályázati keretében pályázati felhívás elfogadása
(63. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalja: PJGB

12./ Épített örökség pályázat pályázati felhívás elfogadása
(75. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

13./ A Környezetvédelmi Alap pályázati előirányzatának terhére a környezetvédelmi tevékenységek támogatására kiírt pályázati felhívás elfogadása
(68. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

14./ Fóti Fáy András Általános Iskola és Fóti Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezése
(66. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

15./ Döntés a Fót 78/1 hrsz-ú ingatlan értékesítési pályázatának kiírásáról
(35. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

16./ Döntés a Fót, 2595/1 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonú belterületi ingatlan értékesítési  pályázatának kiírásáról
(50. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: -

17./Döntés a Fót, 0166/4 és 0167 hrsz-ú külterületi ingatlanok értékesítési pályázatának kiírásáról
(51. sz. anyag – későbbi közreadású)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

18./Döntés Fót, Balassa Bálint utcára „Várakozni Tilos” tábla kihelyezése a Németh Kálmán utca csomópontnál mindkét irányban
(67. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:

19./Tájékoztatás a 2023. február 28-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és átruházott hatáskörben hozott döntésekről
(55. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

20./Vörösmarty Művelődési Ház SZMSZ-ének és szolgáltatási tervének elfogadása
(4. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

21./Egyesület kérelme Fót névhasználatára
(60. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

22./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a „Fót város közvilágítás korszerűsítés kivitelezési feladatainak” – módosított műszaki tartalomnak megfelelő – ellátására
(72. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

23./Útjavítások miatti faültetések
(73. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

24./Döntés a Gogarty Kft. közterület használati díjának részlefizetési kérelméről
(59. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: -

26./Egyebek

ZÁRT ÜLÉS
1./ Beszámoló az Önkormányzat jogi képviselete ellátásának tapasztalatairól a 2022. február 28. és 2023. február 28-a közötti időszakról
(Z/61. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Halászné dr Balkay Hanna ügyvéd
dr. Turi György ügyvéd

2./ Döntés a 2151 Fót, Szent Benedek u. 15. I. emelet 5. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának rendezéséről
(Z/76. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

Kelt: Fót, 2023. március 17.

Lévai Sándorné s.k.
PJGB elnök

A Meghívót kapják:
Képviselő-testület
Országgyűlési képviselő
Járási Hivatalvezető
Jegyző, aljegyző
Osztályvezetők
Rendőrkapitány, őrsparancsnok
Intézményvezetők
Halászné dr. Balkay Hanna ügyvéd
dr. Turi György ügyvéd
FÓTSZIPPI Kft.
ER-TERV Bt.
Béres Ferenc tűzoltó alezredes / tűzoltó-parancsnok
Hirdetmény útján a lakosság


Facebook