Szennyvízhálózatra kötés Fót üdülőterületen
Szennyvízhálózatra kötés Fót üdülőterületen
2021.06.03.

Tisztelt Üdülőterületi lakosok: így köthetnek rá a szennyvízhálózatra elkerülve a büntetést.

Részletek:

Kiemelten szeretnénk felhívni a szennyvízcsatorna rákötésben érintett lakosok figyelmét a Fót Város Önkormányzat területén megvalósuló, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 sz. „ÉMO 7” projekt „Fót Város szennyvízelvezetésének fejlesztése” projektelem kapcsán a DMRV Zrt. tájékoztató levelében már leírtakra:

1.            Az új szennyvízcsatorna gerinchálózat műszaki átadásától 90 nap áll az érintett ingatlantulajdonosok rendelkezésére, hogy saját ingatlanukon kiépítsék a csatlakozó szennyvízcsatornát.

2.            Azon lakos, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, talajterhelési díj megfizetésére köteles, melyet Fót Város Önkormányzata szab ki. A talajterhelési díj kiszabása az ivóvízhasználatuk függvényében történik.

3.            A magántulajdonú ingatlan területén jogosult tervező bevonásával kell az ingatlantulajdonosnak a csatlakozó szennyvízvezeték kiviteli tervét elkészíttetni, melyet engedélyezésre a DMRV Zrt. részére be kell nyújtani.

4.            A DMRV Zrt. részére benyújtott kivitelezési tervek rövid határidővel elbírálja és az eredményről levélben tájékoztatja a benyújtó lakost.

5.            A fogyasztók a DMRV Zrt-től visszakapott, jóváhagyott tervek alapján megépítik a csatlakozásukat, de annak betemetése előtt, azaz a kivitelezés megvalósulását követően a tervekhez csatolt levél szerint eljárva átvételi időpontot kell egyeztessenek a DRMV Zrt-vel a 06/20/344-8416-os telefonszámon az üzembe helyezésre vonatkozó helyszíni szemle időpontjáról. A DMRV Zrt. szakembere a helyszínen ellenőrzi a kivitelezett rendszer tervvel való egyezőségét.

6.            A DMRV Zrt. részére benyújtott kivitelezési tervek a benyújtástól számított 1 évig érvényesek! Ha 1 évig nem kerül megépítésre az engedélyezett kiviteli terv, akkor újat kell készíteni és benyújtani.

7.            Ha az engedélyezési eljárást megkerülve, engedély nélkül köt rá az ingatlantulajdonos a szennyvízhálózatra, az illegális rákötésnek számít, és  szankciót von maga után!


Facebook