Születés anyakönyvezése

 

Születés anyakönyvezése

 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 61. § rendelkezései szerint

 

Illetékesség: Fót közigazgatási területe

 

Szükséges dokumentumok:

  • a szülők személyazonosító okmányai
  • orvos (vagy ún. felelős személy) által kiállított születési jegyzőkönyv
  • igazolás intézeten kívüli születésről
  • az anya családi állapotának igazolása
  • házassági anyakönyvi kivonat vagy teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
  • a szülők nyilatkozata a gyermek megszületéséről (dátum, cím, gyermek neme, gyermek neve)

 

A bemutatott iratok alapján a születés adatairól jegyzőkönyv készül, amely alapján anyakönyvi bejegyzés és anyakönyvi kivonat kerül kiállításra.

 

Az eljárás illetékmentes

 

Eljárási határidő:

Azonnal, amennyiben az anyakönyvezéshez szükséges minden adat rendelkezésre áll, ellenkező esetben 60 nap.

 

Jogorvoslati lehetőség:

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 13. § (3) bekezdése értelmében, anyakönyvi eljárásban nincs helye fellebbezésnek. Az anyakönyvvezető döntése ellen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. 114. § (1) bekezdése értelmében a Budapest Környéki Törvényszékhez címzett keresetlevéllel lehet jogorvoslati kérelmet előterjeszteni.