Tájékoztató – telekalakítással kapcsolatos eljárás szabályai módosulásáról
Tájékoztató – telekalakítással kapcsolatos eljárás szabályai módosulásáról
2022.01.28.

Tisztelt Fóti Lakosok!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a telekalakítással kapcsolatos eljárás szabályai módosultak.

A tervezett telekalakítások településrendezési követelményeknek, vagyis a helyi építési szabályzatnak és az országos építési követelményeknek való megfelelését az elmúlt években a település jegyzője vizsgálta szakhatósági eljárás keretében. A szakhatósági eljárás az ingatlanügyi és telekalakítási hatóság megkeresésére indult, azonban az ügyfélnek lehetősége volt a telekalakítási eljárás megindítása előtt, 1 évig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalás megkérésére is.

Kormányrendeletben 2021. december 22-től hatályon kívül helyezték a telekalakításban érintett szakhatóságok kijelölésére és megkeresésére vonatkozó rendelkezéseket, a szakhatósági eljárás megszűnt, így a telekalakítás folyamatában a jegyző már nem vesz részt.

Ettől az időponttól a telekalakítási eljárást lefolytató kormányhivatalnak kell szakkérdésként vizsgálnia a településrendezési és építési követelményeknek való megfelelést, ezen belül továbbra is vizsgálni fogják, hogy a telekalakítás:

a) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben foglaltaknak,
b) a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak, valamint
c) a telekalakításról szóló miniszteri rendelet előírásainak megfelel-e.

A földhivatal a szakhatóság megkeresése helyett a jövőben a kormányhivatalok intézményein belül működő, és megfelelő információval rendelkező állami főépítészt fogja megkeresni a szakkérdések vizsgálata érdekében.

A továbbiakban a telekalakítási kérelmek beadása az alábbi hatóságnál történhet:

Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.

2120 Dunakeszi, Vasút u. 11.

e-mail: foldhivatal.dunakeszi@pest.gov.hu

tel: (27)547-295

A telekalakítás állami főépítésszel történő egyeztetésére nincs mód. Az Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján azonban továbbra is van lehetősége a lakosoknak tájékozódni Helyi Építési Szabályzatról, valamint a Szabályozási Tervről.

                                                                                   Fóti Közös Önkormányzati Hivatal


Facebook