Vörösmarty tér 5. fszt. 1. és fszt. 2.  bérbeadásának visszavonásáról
Vörösmarty tér 5. fszt. 1. és fszt. 2. bérbeadásának visszavonásáról
2021.05.05.

Döntés a Fót, Vörösmarty tér 5. fszt. 1. és fszt. 2. szám alatti üzlethelyiség pályázaton történő bérbeadására vonatkozó 55/2021. (IV.13.) és 56/2021. (IV.13.) Határozat visszavonásáról

(90. sz. anyag)

című előterjesztés alapján hozott döntésről

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés felhatalmazása alapján – Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva – az alábbi

78/2021. (V.04.) Határozatot

hozom.

1./ A Fót Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező 1124/2 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Fót, Vörösmarty tér 5. földszint 1. és földszint 2. szám alatti üzlethelyiségek pályázaton történő bérbeadására vonatkozó 55/2021. (IV.13.) és 56/2021. (IV.13.) Határozatot visszavonom.

2./ A jelen határozat 1./ pontja szerinti pályázati felhívások visszavonásának meghirdetéséről gondoskodom.

Felelős: polgármester

Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: 2021.05.04 (meghirdetésre)

Jelen határozat Fót Város Önkormányzata tulajdonosi/fenntartói jogkörben hozott döntése, az eljárás nem minősül hatósági ügynek, ezért nem tartozik az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálya alá.

Fót, 2021. május 04.

                                                                                               Dr. Vass György s.k.

                                                                                                      polgármester


Facebook